cz en fr es

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Černý dům

Jeden z architektonických klenotů třebíčského náměstí byl postaven v roce 1619 v renesančním slohu. Jednopatrový renesanční dům zvýšený o polopatro půdní nadezdívkou. Když roku 1612 kupoval uprostřed dolní strany dnešního Karlova náměstí mydlářský mistr a vážený třebíčský měšťan Jan Rábl levný právovárečný dům, nikoho by nenapadlo, že se tato nemovitost jednou stane renesanční ozdobou města.

Jan Rábl nechal dům přestavět a fasádu vyzdobit nádhernými sgrafity (1637). Šest z devíti výklenků s lunetami v nejvyšším patře je ozdobeno figurálními sgrafity, představujícími lidské ctnosti. Jsou to: víra, láska, naděje, spravedlnost, rozumnost a sláva. Nad levým okénkem uvedeného patra je jako ozdoba lunety lastura, nad prostředním lidská maska a nad pravým je to růžice s letopočtem 1637, udávajícím rok vzniku sgrafita. Níže pod římsou jsou znázorněny lovecké výjevy a mezi okny římští císařové Vespasian a Titus. Nad pískovcovým portálem se značkou Jana Rábla – JTR, což značí Jan Rábl Třebíčský a letopočtem 1619 je vysekán nápis: „Požehnej, Hospodine, domu tomu i všechněm v něm přebývajícím. 1619“. Při stavebních úpravách na počátku druhé poloviny 19. století vzala sgrafita za své, ale o sto let později díky restaurátorským pracím někdejší ozdoba třebíčského náměstí znovu zazářila. Dům byl majetkem židovských obchodníků Freda a Taussiga, proto se zde dlouho říkalo „ U Taussigů.“

 

<< zpět

 

Městské kulturní středisko Třebíč
Třebíč
Strukrurální fondyKraj Vysočina

Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií a Krajem Vysočina.

2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu