Home >Co vidět >Muzea a expozice >Pamětní síň Antonína Kaliny

Pamětní síň Antonína Kaliny

Antonín Kalina byl třebíčský rodák, obuvnický dělník a prvorepublikový komunista, který díky svému hrdinství zachránil nejméně 900 židovských dětí, které byly za druhé světové války vězněny v koncentračním táboře v Buchenwaldu. 

O příběhu Antonína Kaliny dlouhou dobu nikdo nevěděl, a to ani místní lidé.  Své činy nikdy nezdůrazňoval, nehovořil o nich ani se svými blízkými, i když byl nadále v kontaktu s některými svými zachráněnými chlapci. Antonín Kalina se od světově proslulých zachránců Židů, jakými byli Oskar Schindler či Nicholas Winton, zásadně lišil. Záchranu dětí organizoval v situaci, kdy mu šlo o vlastní život. Byl totiž politickým vězněm v koncentračním táboře a v průvodních listinách gestapa měl napsáno: „Návrat nežádoucí“. Po osvobození Buchenwaldu zůstal Kalina v táboře a dohlížel na repatriaci bývalých vězňů. Zemřel v roce 1990 a jeho popel je uložen na Olšanských hřbitovech v Praze.

V Izraeli se jeho jméno těšilo velkému obdivu a vděčnosti. V roce 2012 byl Antonín Kalina in memoriam oceněn titulem Spravedlivý mezi národy, udělovaným lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem.

Pamětní síň Antonína Kaliny byla slavnostně otevřena 17. února 2017 při příležitosti 115. výročí Kalinova narození. Kromě jeho života mapuje expozice především jeho hrdinské činy.

Celý text

Kontakt

TIC Zadní synagoga

Subakova 1/44, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 610 023
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz
web: www.visittrebic.eu

Otevírací doba

Expozice je zpřístupněna na požádání v TIC Zadní synagoga. 21. 2. 2019 v 16:00 se uskuteční slavnostní otevření rozšířené expozice, mapující život několika Kalinou zachráněných dětí.

leden - červen, září - listopad

pondělí - neděle 9:00-17:00

červenec, srpen

pondělí - neděle 9:00-18:00

prosinec

pondělí - neděle 9:00-16:00

Vstupné

plná cena          20 Kč
snížená cena    10 Kč

 

Napište nám

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit