Home >O Třebíči >Významné osobnosti

Významné osobnosti

Třebíčsko se během své historie stalo domovem a útočištěm pro řadu významných osobností. Najdeme mezi nimi válečné hrdiny, umělce i průkopníky. Jejich odkazu si vážíme a snažíme se nezapomenout.

Bráf Albín 1851–1912 profesor ekonomie, politik, ministr orby

První český profesor národního hospodářství na Karlově univerzitě v Praze po jejím rozdělení na českou a německou část. Podílel se na založení Zemské banky v Praze (1889) i České akademie věd a umění (1890). Byl předákem staročeské strany, členem panské sněmovny a v letech 1909-1911 i ministrem orby (zemědělství).

Budischowsky Karl Ferdinand Leopold 1810–1884 koželužský mistr, významný podnikatel

Založil společnost Carl Budischowsky a synové, postupně vybudoval v údolí Stařečského potoka moderní obuvnickou továrnu. Byl prvním průkopníkem sériové výroby bot v Třebíči – Borovině ve 2. pol. 19. století. Jeho firma dodávala kožené výrobky včetně bot rakouské armádě, později turecké, mexické i ruské.

Deml Jakub 1878–1961 katolický kněz, básník, překladatel

Jeden z nejvýznamnějších autorů české literatury. Napsal přibližně 115 publikací, část z nich je psána německy. Krátce působil jako prezidentský knihovník v zámku v Topolčiankách (1919-1920). Do české literatury vnesl mimo jiné křesťanský požitek sounáležitosti živých a mrtvých. Mottem jeho života se stal bonvivánský výrok: "Život je víc než dobrá pověst."

Haněl Jan Miloslav 1808–1883 lékař, vlastenec, politik

Po studiu v Praze se roku 1835 usadil v Třebíči jako lékař. S jeho osobou je spojeno šíření českého národního vědomí ve městě. Přičinil se o postavení Národního domu na Karlově náměstí pro potřeby měšťanské besedy a především díky Hanělovu dlouhodobému úsilí přešla r.1882 správa Třebíče do českých rukou.

Kalina Antonín 1902–1990 zachránce vězněných dětí z koncentračního tábora Buchenwald

Během druhé světové války byl z politických důvodů vězněn v koncentračním táboře Buchenwald, kde se mu různými způsoby podařilo zachránit život přibližně tisícovce židovských dětí. Za tento čin mu byl v roce 2012 in memoriam udělen titul Spravedlivý mezi národy, který označuje lidi nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem. V roce 2014 byl in memoriam vyznamenán medailí Za zásluhy I. stupně.

Krajina Vladimír Josef 1905–1993 vědec, pedagog, politik, účastník protinacistického odboje

Účastnil se protinacistického odboje, byl vůdčí postava domácího odboje a byl vězněn gestapem. Po válce byl vyznamenán Československým válečným křížem. Po únoru 1948 emigroval do kanadského Vancouveru, kde se znovu stal vysokoškolským učitelem. Získal nespočet nejrůznějších poct a ocenění, byla zřízena nadace nesoucí jeho jméno a v roce 1990 byla na Univerzitě Britské Kolumbie zřízena nová katedra s názvem Katedra lesnictví a pěstování lesa V. J. Krajiny. Dožil se pádu komunismu i udělení československého řádu Bílého lva I. třídy.

Kremláček Josef 1937–2015 akademický malíř, ilustrátor

Mezi ilustrátory vstoupil koncem šedesátých let 20. století ilustrací k románu Daniela Defoa – Robinson Crusoe. Během let se stal autorem ilustrací řady domácích i zahraničních titulů. Získal nakladatelské a veletržní ceny a jeho nezaměnitelný osobitý styl ilustrací je zastoupen v uměleckých sbírkách muzeí a galerií v České republice, Maďarsku, Bulharsku, Portugalsku, Chile, Argentině, Belgii, Francii, Itálii i Japonsku. V roce 2015 získal in memoriam ocenění skleněné medaile kraje Vysočina.

Krška Titus 1842–1900 zakladatel českého dobrovolného hasičského sboru

Založil v roce 1871 první český dobrovolný hasičský sbor s českým velením na Moravě a stal se jeho prvním náčelníkem. Byl starostou České ústřední jednoty hasičské, zakladatelem a členem Hasičské pojišťovny, zakladatelem místního pensijního fondu, předsedou Invalidního hasičského fondu markrabství moravského a redaktorem i vydavatelem časopisu Ochrana hasičská.

Kubiš Jan 1913–1942 hrdina protinacistického odboje

Plukovník Jan Kubiš byl příslušníkem československé zahraniční armády ve Velké Británii. Stal se hrdinou protinacistického odboje, když jako jeden z parašutistů skupiny Anthropoid 27. května 1942 úspěšně spáchal atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zemřel 18. června 1942 na následky vykrvácení po útoku nacistů na skrýš v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde se spolu s dalšími parašutisty skrývali.

Mertl František – FRANTA *1930 malíř, sochař, grafik

Světoznámý umělec František Mertl známý pod jménem FRANTA studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně a následně na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1958 emigroval z Československa a žije ve městě Vence v jižní Francii. V roce 2014 byla v Národním domě na Karlově náměstí v Třebíči slavnostně otevřena Galerie Franta, kde je umístěna darovaná sbírka téměř čtyřiceti děl z jeho celoživotní tvorby.

Nezval Vítězslav 1900–1958 básník, dramatik, publicista, překladatel, scénárista

V Třebíči absolvoval gymnázium, vztah k městu vyjádřil slovy: „Nikdy jsem nedopil vodu z třebíčských studní." Jeho dílo je bohaté a rozsáhlé. Kromě poezie k němu patří i divadelní hry, románové prózy, teoretické úvahy o literatuře, tvorba pro děti a scénáristicky se podílel na několika filmech. I přes politickou agitaci ve třicátých a především v padesátých letech zůstává jedním z největších básníků moderní české poezie.

Novák Ladislav 1925–1999 básník, výtvarník, překladatel

Iniciátor nových technických a kompozičních postupů i experimentálních básní. Překládal poezií přírodních národů. Navzdory šikaně komunistického režimu dokázal dostat své dílo i do světových výstavních síní.

Pokorný Leopold 1904–1937 interbrigadista, hrdina protifašistického odboje ve Španělsku

Bojoval ve španělské občanské válce, pod Slovanským praporem, za potlačení fašismu. 5. dubna 1937 při obraně Madridu Leopold Pokorný a vybraní dobrovolníci odvedli pozornost fašistů a zachránili obklíčené spojenecké americké a polské interbrigadistické prapory. Za tento hrdinský čin zaplatili čeští dobrovolníci svými životy.

Syrový Jan 1888–1970 československý generál, ministr národní obrany, předseda vlády

Vstoupil do Československých legií v Rusku jako vojín, vyznamenal se v bitvě u Zborova a do vlasti se vrátil jako oslavovaný generál. Po návratu do vlasti působil ve velení československé armády, byl ministrem národní obrany a následně předsedou vlády. Po II. světové válce byl nespravedlivě odsouzen jako kolaborant.

Špalek Jan Cyrillus 1566–1632 českobratrský kněz

Senior jednoty bratrské Jan Cyrillus Špalek 4. listopadu 1619 korunoval Fridricha Falckého na českého krále ve Svatovítské katedrále v Praze. Po porážce stavovského povstání byl nucen emigrovat do Polska. Jeho dcera Marie Dorota Špalková se provdala za J. A. Komenského. První žena J. A. Komenského Magdaléna Vizovská byla také z Třebíče.

Zahradníček Jan 1905–1960 básník, překladatel, esejista

Velký básník duchovních hodnot založených na katolickém vnímání světa. V roce 1951 zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 13 let. Propuštěn při všeobecné amnestii v roce 1960. Zemřel na následky věznění několik měsíců po propuštění. Zahradníčkovo jméno se snažil komunistický režim odsoudit k zapomenutí, význam jeho díla to však nedovolil. In memoriam vyznamenán Řádem T. G. Masaryka.

Žďárský Matyáš 1856–1940 lyžařský průkopník, horolezec, pedagog, malíř

Rodák z Kožichovic vyrůstal v Třebíči a je považován za zakladatele alpské lyžařské techniky. Je autorem prvního prototypu moderního vázání a jedním z prvních lavinových odborníků v Evropě. Působil v rakousko-uherské armádě jako lyžařský instruktor a později jako lavinový expert. Za zásluhy při výcviku získal v roce 1916 Rytířský kříž řádu Františka Josefa a v roce 1931 získal Zlatý odznak Za zásluhy o Rakouskou republiku.

Celý text

Napište nám

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit