Home >Aktuality >Aktuality >Cestovatelský fotodeník

Cestovatelský fotodeník

Projekt „Cestovatelský fotodeník“ je pokračováním dosavadní činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, navazuje na projekty Dny evropského dědictví a Putování po historických městech, jejichž hlavním cílem bylo a je poznání a návštěva památek ČR.

Projekt si dává za cíl připomenout lidem, že i v České republice je velká řada historických objektů, které jsou někdy opomíjeny, ale jejichž návštěva stojí za to.

 

Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou "fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím.

 

Projekt je realizovaný pomocí mobilní aplikace „Cestovatelský fotodeník“. Jedná se o uživatelsky přívětivou aplikaci, pomocí které bude moci účastník zaznamenávat fotografie navštívených historických objektů. Může si vytvořit svůj vlastní cestovatelský deník – svoji fotogalerii navštívených míst. Vedle fotografií má každý účastník v aplikaci i mapu, ve které jsou odlišnými barvami znázorněna místa, která již navštívil, která navštívit plánuje, nebo místa, na kterých ještě nebyl (s vysokou návštěvností, s vysokým hodnocením apod.). Ke každému místu lze přiřadit jednu fotografii, která bude součástí společné fotogalerie objektu. Cestovatelský fotodeník je zároveň i soutěž o „nejaktivnějšího cestovatele“, tedy účastníka, který navštíví a vyfotografuje nejvíce památek v určené době.

Soutěž probíhá od 1.4.2024 do 31.8.2024 po celé České republice.

Cílem projektu je, aby účastník navštívil a vyfotografoval co nejvíce soutěžních památek.

Vyhodnocení proběhne na národním zahájení Dnů evropského dědictví začátkem září 2024, kde bude vyhlášen i další ročník soutěže.  Vyhlášeni budou tři nejaktivnější účastníci soutěže v celé ČR a dále 3x14 nejaktivnějších soutěžících v jednotlivých krajích.

 

Město Třebíč má zastoupeny v soutěži tyto objekty:

Městská věž 
Bazilika sv. Prokopa 
Kostel sv. Martina 
Kapucínský klášter a kostel Proměnění Páně 
Muzeum Vysočiny 
Expozice FRANTA 
Pamětní síň Antonína Kaliny 
Třebíčský zámek 
Přední synagoga 
Židovský hřbitov 

Pravidla a seznam památek po celé České republice zapojených do soutěže naleznete na stránkách SHS ČMS www.cestovatelskyfotodenik.cz.

Neváhejte a vydejte se fotit naše památky! 

Celý text