Home >Aktuality >Aktuality >Město vyhlašuje fotosoutěž 2022/2023

Město vyhlašuje fotosoutěž 2022/2023

Město Třebíč vyhlašuje u příležitosti 20. výročí zápisu třebíčských památek na Seznam světového dědictví UNESCO fotografickou soutěž. 

Tématem soutěže je Čtvero ročních období a památky UNESCO v Třebíči. Záběry by měly obsahovat třebíčské památky zapsané na seznam UNESCO (areál bývalého benediktinského kláštera, bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť, židovský hřbitov) s důrazem na jednotlivá roční období.

Termín trvání soutěže: 21. června 2022 – 20. června 2023

Každé čtvrtletí mohou účastníci posílat své snímky do fotografické soutěže, maximálně však 5 každé čtvrtletí. Soutěžní příspěvky posílejte nejpozději do konce daného čtvrtletí.

  • 1. soutěžní čtvrtletí – LÉTO 21. 6. 2022–22. 9. 2022
  • 2. soutěžní čtvrtletí – PODZIM 23. 9. 2022–20. 12. 2022
  • 3. soutěžní čtvrtletí – ZIMA 21. 12. 2022–19. 3. 2023
  • 4. soutěžní čtvrtletí – JARO 20. 3. 2023–20. 6. 2023

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

  • Soutěžní příspěvky posílejte elektronicky (minimální velikost 2138 x 2870 pixelů, rozlišení 300 DPI a max. velikost jedné fotografie 10 MB ve formátu JPG, GIF, PNG) na adresu: Dagmar.Pacalova@trebic.cz, s předmětem zprávy „Fotosoutěž UNESCO“. Fotografie je třeba zaslat přes datové úložiště.
  • Zaslané fotografie budou označeny názvem, případně popisem, co zachycují.
  • Do e-mailu je také třeba uvést kontakt na autora (e-mail, telefon).
  • Oceněné soutěžní fotografie zůstávají ve vlastnictví vyhlašovatele soutěže, který si vyhrazuje právo použít tyto fotografie k dalším, např. publikačním účelům s respektováním autorských práv.
  • Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.

Každé čtvrtletí vybere hodnotící komise 10 nejzdařilejších snímků, které budou po skončení soutěže vystaveny k příležitosti 20. výročí zápisu třebíčských památek na seznam UNESCO. Chybět nebude ani vernisáž spojená se slavnostním předáním cen vítězům.

Celý text