Home >Aktuality >Aktuality >Radnice představila nový manuál

Radnice představila nový manuál

Pro předzahrádky a regulaci reklamy v historickém centru.

V úterý 16. listopadu představil městský architekt Petr Ondráček majitelům restaurací a obchodů v městské památkové zóně manuál tvorby veřejného prostranství města Třebíče.  Smyslem je, aby památky UNESCO nebyly zahlceny nevkusnou reklamou. „Manuál si nebere za cíl reklamu zakázat, ale přispět k její kultivaci, být inspirací a návodem,“ sdělil při setkání starosta Pavel Pacal.

Příklady, jakým směrem se vydat

Petr Ondráček ukázal názorné příklady toho, jak by měli od nového roku majitelé obchodů, nemovitostí a restauratéři upravit vnějšky svých provozoven. „Nadužívání reklamy přináší negativní dopad na vzhled historického centra, vytrácí se malebnost a prostor pro příjemné trávení času,“ vysvětlil Petr Ondráček a dodal, že společnou snahou je zvýšení estetické kvality a místa pro život i podnikání. Restauratérům podává pomocnou ruku a je připraven jejich záměry konzultovat a poradit jim. Zároveň radnice připravila dotační podporu, o kterou mohou majitelé předzahrádek a provozoven požádat. Finanční spoluúčast města může být použita například na vybavení předzahrádek, pořízení slunečníků nebo květináčů a nové označení provozoven tak, aby odpovídalo manuálu.


Méně reklamy, více prostoru pro vyniknutí architektury

Rada města přistoupila k regulaci reklamy a vydala nařízení, které vykazuje některá reklamní média z území městské památkové zóny. Týká se to reklamních plachet, umístěných na stavbách, polepů oken, celoplošných a výrazně barevných polepů výloh, reklamních praporů, vlajek nebo převěsů. Nejedná se o zákaz reklamy, ale o její regulaci tak, aby byla vkusná a nebyla nadužívaná. Město Třebíč chce tímto postupem omezit vizuální smog. Ke stejnému kroku přistupují i další města v České republice.

Celý text