Home >Akce >KALENDÁŘ AKCÍ >TVŮRČÍ DÍLNY NA ŠMERALOVĚ STATKU

TVŮRČÍ DÍLNY NA ŠMERALOVĚ STATKU

29.Leden 2024-30.Květen 2024
TVŮRČÍ DÍLNY NA ŠMERALOVĚ STATKU

Centrum tradiční lidové kultury

Vzdělávací - kurzy, přednášky, besedy

Muzeum Vysočiny Třebíč Vás zve na

TVŮRČÍ DÍLNY NA ŠMERALOVĚ STATKU (v Centru tradiční lidové kultury) 

pro dospělé a mládež od 10 let v rámci projektu Prezentace starých řemesel

 

LEDEN-KVĚTEN 2024

 

Knižní vazba, výroba zápisníku   

29. ledna 2024, 16-19 h   

lektor Jaroslav Těsnohlídek, cena 150 Kč

 

Základy košíkářství     

17. února 2024, 13-19 h 

lektor Josef Pěnča, cena 200 Kč

 

Malování kraslic 

20. března 2024, 17-20 h 

lektor Hana Šmikmátorová, cena 150 Kč

 

Knižní vazba, výroba zápisníku  

25. dubna 2024, 16-19 h       

lektor Jaroslav Těsnohlídek, cena 150 Kč

 

Keramika   

1. část 16. května 2024, 17-20 h, práce s hlínou na hrnčířském kruhu 

2. část 30. května 2024, 17-20 h, dokončení, glazura   

lektor Jana Široká, cena 200 Kč

 

Tvůrčí dílny se konají na Šmeralově statku – Centru tradiční lidové kultury (Cyrilometodějská 48/4, Třebíč).

Kurzy povedou nositelé ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina Jaroslav Těsnohlídek, Josef Pěnča a Hana Šmikmátorová a zkušená regionální řemeslnice Jana Široká.

Kapacita dílen je omezena. Registrujte se, prosím, na telefonu 731 110 959 nebo e-mailu m.noha@muzeumtr.cz. 

 

Projekt je uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.