Home >Akce >KALENDÁŘ AKCÍ >SVĚTLO VE STOPÁCH ČASU

SVĚTLO VE STOPÁCH ČASU

23.Únor 2024-7.Duben 2024
SVĚTLO VE STOPÁCH ČASU

Muzeum vysočiny Třebíč, konírna

Veletrhy a výstavy

Světlo ve stopách času

Lubomír Kerndl

Lubomír Kerndl (*12. 10. 1954 v Brně) je umělec, autodidakt, experimentátor, který pracuje    s rozličnými materiály a ve své tvorbě proplouvá různými obory: je malíř, sochař, fotograf, básník, muzikant… Vystudoval technickou kybernetiku na elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně, založil polygrafickou firmu, věnuje se grafickému designu. Je členem Spolku výtvarných umělců Vysočiny a české surrealistické skupiny Stir Up. V mohelenském mlýně provozuje Galerii Čertův ocas, která představuje převážně tvorbu členů skupiny Stir Up, vydává surrealistickou revue Styxus. Žije a tvoří v Mohelně, svá díla signuje zkratkou svého jména v podobě Lukern. Vystavuje od roku 2004.

Vytváří nefigurativní malby s výrazným strukturálním projevem a kolážovanými prvky. V obrazech zaznamenává napětí a určitou naléhavost sdělení, které je následně podpořeno surrealistickým názvem. Menší formátem, ale výrazné projevem jsou automatické kolorované kresby – prvotní skica vzniká automaticky, bez soustředěné pozornosti autora, který v ní teprve dodatečně dohledává vhodné tvary a následným zásahem vytváří motiv, téma či příběh…

Kromě zmíněného surrealistického přístupu a intenzivního vnímání materiálu propojuje tvorbu Lubomíra Kerndla reflexe světla. Světlo v různých podobách a v různých přístupech hraje důležitou roli v malbě, ve fotografii, ale také v sochařském díle. Lubomír Kerndl se inspiruje tvaroslovím konkrétního kmene, jeho strukturou a kresbou, jeho individuální subjektivní dokonalostí či nedokonalostí. Světlo klouže po hladkých zaoblených tvarech, zvýrazňuje průhledy do vnitřního tajuplného prostoru sochy a proměňuje se v místě napojení odlišného materiálu.

Kontaktní osoba: Veronika Zábršová, tel.: 568 441 078, mob.: 737 765 768, v.zabrsova@muzeumtr.cz