Home >O Třebíči >Významné osobnosti

Významné osobnosti

Třebíčsko se během své historie stalo domovem a útočištěm řady významných osobností. Najdeme mezi nimi válečné hrdiny, umělce i průkopníky. Jejich odkazu si vážíme a připomínáme je na mnoha místech. Seznamte se alespoň s některými z nich...

Bráf Albín, 1851–1912, profesor ekonomie, politik, ministr orby

První český profesor národního hospodářství na Karlově univerzitě v Praze po jejím rozdělení na českou a německou část. Podílel se na založení Zemské banky v Praze (1889) i České akademie věd a umění (1890). Byl předákem staročeské strany, členem panské sněmovny a v letech 1909-1911 i ministrem orby (zemědělství).

Budischowsky Karl Ferdinand Leopold, 1810–1884, koželužský mistr, významný podnikatel

Založil společnost Carl Budischowsky a synové, postupně vybudoval v údolí Stařečského potoka moderní obuvnickou továrnu. Byl prvním průkopníkem sériové výroby bot v Třebíči – Borovině ve 2. pol. 19. století. Jeho firma dodávala kožené výrobky včetně bot rakouské armádě, později turecké, mexické i ruské.

Deml Jakub, 1878–1961, katolický kněz, básník, překladatel

Jeden z nejvýznamnějších autorů české literatury. Napsal přibližně 115 publikací, část z nich je psána německy. Krátce působil jako prezidentský knihovník v zámku v Topolčiankách (1919-1920). Do české literatury vnesl mimo jiné křesťanský požitek sounáležitosti živých a mrtvých. Mottem jeho života se stal bonvivánský výrok "Život je víc než dobrá pověst".

Haněl Jan Miloslav, 1808–1883, lékař, vlastenec, politik

Po studiu v Praze se roku 1835 usadil v Třebíči jako lékař. S jeho osobou je spojeno šíření českého národního vědomí ve městě. Přičinil se o postavení Národního domu na Karlově náměstí pro potřeby měšťanské besedy, a především díky Hanělovu dlouhodobému úsilí přešla r. 1882 správa Třebíče do českých rukou.

Kalina Antonín, 1902–1990, zachránce vězněných dětí z koncentračního tábora Buchenwald

Během druhé světové války byl z politických důvodů vězněn v koncentračním táboře Buchenwald, kde se mu různými způsoby podařilo zachránit život přibližně tisícovce židovských dětí. Za tento čin mu byl v roce 2012 in memoriam udělen titul Spravedlivý mezi národy, který označuje lidi nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem. V roce 2014 byl in memoriam vyznamenán medailí Za zásluhy I. stupně.

Krajina Vladimír Josef, 1905–1993, vědec, pedagog, politik, účastník protinacistického odboje

Účastnil se protinacistického odboje, byl vůdčí postavou domácího odboje a vězněn gestapem. Po válce byl vyznamenán Československým válečným křížem. Po únoru 1948 emigroval do kanadského Vancouveru, kde se znovu stal vysokoškolským učitelem. Získal nespočet nejrůznějších poct a ocenění, byla zřízena nadace nesoucí jeho jméno a v roce 1990 byla na Univerzitě Britské Kolumbie zřízena nová katedra s názvem Katedra lesnictví a pěstování lesa V. J. Krajiny. Dožil se pádu komunismu i udělení československého Řádu bílého lva I. třídy.

Kremláček Josef, 1937–2015, akademický malíř, ilustrátor

Mezi ilustrátory vstoupil koncem šedesátých let 20. století ilustrací k románu Daniela Defoa Robinson Crusoe. Během let se stal autorem ilustrací řady domácích i zahraničních titulů. Získal nakladatelské i veletržní ceny a jeho nezaměnitelný osobitý styl ilustrací je zastoupen v uměleckých sbírkách muzeí a galerií v České republice, Maďarsku, Bulharsku, Portugalsku, Chile, Argentině, Belgii, Francii, Itálii i Japonsku. V roce 2015 získal in memoriam nejvyšší ocenění Kraje Vysočina skleněnou medailí.

Krška Titus, 1842–1900, zakladatel českého dobrovolného hasičského sboru

Založil v roce 1871 první český dobrovolný hasičský sbor s českým velením na Moravě a stal se jeho prvním náčelníkem. Byl starostou České ústřední jednoty hasičské, zakladatelem a členem Hasičské pojišťovny, zakladatelem místního pensijního fondu, předsedou Invalidního hasičského fondu markrabství moravského a redaktorem i vydavatelem časopisu Ochrana hasičská.

Kubiš Jan, 1913–1942, hrdina protinacistického odboje

Rotmistr Jan Kubiš byl příslušníkem československé zahraniční armády ve Velké Británii. Stal se hrdinou protinacistického odboje, když jako jeden z parašutistů skupiny Anthropoid 27. května 1942 úspěšně spáchal atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zemřel 18. června 1942 na následky vykrvácení po útoku nacistů na skrýš v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde se spolu s dalšími parašutisty skrývali. V roce 2002 byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka.

Mertl František – FRANTA, *1930, malíř, sochař, grafik

Světoznámý umělec František Mertl známý pod jménem FRANTA studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně a následně na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1958 emigroval z Československa a žije ve městě Vence v jižní Francii. V roce 2014 byla v Národním domě na Karlově náměstí v Třebíči slavnostně otevřena Expozice Franta, kde je umístěna darovaná sbírka téměř čtyřiceti děl z jeho celoživotní tvorby.

Nezval Vítězslav, 1900–1958, básník, dramatik, publicista, překladatel, scenárista

V Třebíči absolvoval gymnázium, vztah k městu vyjádřil slovy: „Nikdy jsem nedopil vodu z třebíčských studní.“ Jeho dílo je bohaté a rozsáhlé. Kromě poezie k němu patří i divadelní hry, románové prózy, teoretické úvahy o literatuře, tvorba pro děti a scenáristicky se podílel na několika filmech. I přes politickou agitaci v třicátých, a především v padesátých letech, zůstává jedním z největších básníků moderní české poezie.

Novák Ladislav, 1925–1999, básník, výtvarník, překladatel

Iniciátor nových technických a kompozičních režimů dokázal prosadit své dílo i do světových výstavních síní.

Pokorný Leopold, 1904–1937, interbrigadista, hrdina protifašistického odboje ve Španělsku

Bojoval ve španělské občanské válce, pod Slovanským praporem, za potlačení fašismu. Dne 5. dubna 1937 při obraně Madridu Leopold Pokorný a vybraní dobrovolníci odvedli pozornost fašistů a zachránili obklíčené spojenecké americké a polské interbrigadistické prapory. Za tento hrdinský čin zaplatili čeští dobrovolníci svými životy.

Syrový Jan, 1888–1970, československý generál, ministr národní obrany, předseda vlády

Vstoupil do Československých legií v Rusku jako vojín, vyznamenal se v bitvě u Zborova a do vlasti se vrátil jako oslavovaný generál. Po návratu do vlasti působil ve velení československé armády, byl ministrem národní obrany a následně předsedou vlády. Po II. světové válce byl nespravedlivě odsouzen jako kolaborant.

Špalek Jan Cyrillus, 1566–1632, českobratrský kněz

Senior jednoty bratrské, 4. listopadu 1619 korunoval Fridricha Falckého na českého krále ve Svatovítské katedrále v Praze. Po porážce stavovského povstání byl nucen emigrovat do Polska. Jeho dcera Marie Dorota Špalková se provdala za J. A. Komenského. První žena J. A. Komenského Magdaléna Vizovská byla také z Třebíče.

Zahradníček Jan, 1905–1960, básník, překladatel, esejista

Velký básník duchovních hodnot založených na katolickém vnímání světa. V roce 1951 zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 13 letům vězení. Propuštěn byl při všeobecné amnestii v roce 1960. Zemřel na následky věznění několik měsíců po propuštění. Zahradníčkovo jméno se snažil komunistický režim odsoudit k zapomenutí, význam jeho díla to však nedovolil. In memoriam byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka.

Žďárský Matyáš, 1856–1940, lyžařský průkopník, horolezec, pedagog, malíř

Rodák z Kožichovic vyrůstal v Třebíči a je považován za zakladatele alpské lyžařské techniky. Je autorem prvního prototypu moderního vázání a jedním z prvních lavinových odborníků v Evropě. Působil v rakousko-uherské armádě jako lyžařský instruktor a později jako lavinový expert. Za zásluhy při výcviku získal v roce 1916 Rytířský kříž řádu Františka Josefa a v roce 1931 získal Zlatý odznak Za zásluhy o Rakouskou republiku.

Celý text

Napište nám

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit