Home >Co vidět >Muzea a expozice >Pamětní síň Antonína Kaliny, Expozice Děti Antonína Kaliny

Pamětní síň Antonína Kaliny, Expozice Děti Antonína Kaliny

Jeho život a hrdinské činy

Antonín Kalina, třebíčský rodák, obuvnický dělník a prvorepublikový komunista, který díky svému hrdinství zachránil nejméně 900 židovských dětí, vězněných za druhé světové války v koncentračním táboře Buchenwald.

O příběhu Antonína Kaliny dlouhou dobu nikdo nevěděl, a to ani místní lidé. Své činy nikdy nezdůrazňoval, nehovořil o nich ani se svými blízkými, i když byl nadále v kontaktu s některými jím zachráněnými chlapci. Antonín Kalina se od světově proslulých zachránců Židů, jakými byli Oskar Schindler či Nicholas Winton, zásadně lišil. Záchranu dětí organizoval v situaci, kdy mu šlo o vlastní život. Byl totiž politickým vězněm v koncentračním táboře a v průvodních listinách gestapa měl napsáno: „Návrat nežádoucí“. Po osvobození Buchenwaldu zůstal Kalina v táboře a dohlížel na repatriaci bývalých vězňů. Zemřel v roce 1990 a jeho popel je uložen na Olšanských hřbitovech v Praze.

V Izraeli se jeho jméno těšilo velkému obdivu a vděčnosti. V roce 2012 byl Antonín Kalina in memoriam oceněn titulem Spravedlivý mezi národy, udělovaným lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem.

Pamětní síň Antonína Kaliny byla slavnostně otevřena 17. února 2017 při příležitosti 115. výročí Kalinova narození. Kromě jeho života mapuje expozice především jeho hrdinské činy.

O dva roky později přibyla Expozice Děti Antonína Kaliny, nazvaná podle stejnojmenné knihy publicisty Stanislava Motla. Připomíná záchranu sedmi ze skoro tisícovky chlapců, kteří se později stali významnými světovými osobnostmi v několika oborech, a mezi kterým jsou třeba nositeli Nobelovy ceny ap. Osmým medailonem je připomínán lékař Jindřich Flusser, Kalinův nejbližší spolupracovník podílející se na záchraně vězněných dětí v Buchenwaldu. Všichni zachránění chlapci jsou v expozici symbolicky zastoupeni na kovovém Stromě života v podobě lístků s jejich jmény, zhotovených pasíři či uměleckými kováři ze Střední průmyslové školy Třebíč.

 

Nabídka lektorského programu:

Základní školy

- život Antonína Kaliny před válkou, zatčení
- pobyt v Buchenwaldu, záchrana chlapců
- život po 2. sv. válce, ocenění, přátelé
 
Střední školy
- život Antonína Kaliny před zatčením
- pobyt v Buchenwaldu, záchrana chlapců
- život po 2. sv. válce, ocenění, přátelé
- filmová a literární tvorba
 
 

Celý text

 


Kontakt

TIC Zadní synagoga

Subakova 1/44, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 610 023
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz

web: http://www.antoninkalina.cz/

 

Otevírací doba

Otevřeno v provozní době TIC Zadní synagoga

 
 

Vstupné

plná cena             50 Kč
snížená cena       30 Kč
školní skupiny    20 Kč

 

Napište nám

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit