Home >Co vidět >Muzea a expozice

Muzea a expozice

Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč

Zdejší historie a krásy přírody

V bývalém valdštejnském zámku sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč s nově zrekonstruovanými expozicemi, které lákají k poznání zdejší historie, tradičního života a krás přírody.


Pamětní síň Antonína Kaliny, Expozice Děti Antonína Kaliny

Antonín Kalina, třebíčský rodák, obuvnický dělník a prvorepublikový komunista, který díky svému hrdinství zachránil nejméně 900 židovských dětí, vězněných za druhé světové války v koncentračním táboře Buchenwald.

Model města

Model města

Zmenšená Třebíč

V galerii divadla Pasáž je umístěn model z dílny třebíčského modeláře a patriota Stanislava Vršky, zobrazující podobu města z roku 1835. Model v měřítku 1:100 zabírá bezmála 27 m2.


 

 

Kaiserpanorama

Kaiserpanorama

Historický stereoskop

V Malovaném domě na Karlově náměstí se nachází unikátní expozice Kaiserpanorama, předchůdce kinematografu.

Expozice Jaguar

Expozice Jaguar

Poválečné sportovní vozy

V areálu bývalého zámeckého lihovaru můžete navštívit Podklášterní pivovar, restauraci Lihovar i ojedinělou expozici sportovních vozů věhlasné značky Jaguar.

Zmizelá Třebíč

Zmizelá Třebíč

Archeologické nálezy z Karlova náměstí

 Stálá expozice archeologických nálezů z Karlova náměstí.

Expozice FRANTA

Expozice FRANTA

Průřez celoživotní tvorbou

Stálá expozice vlastního díla darovaného třebíčským rodákem Františkem Mertlem, uměleckým jménem FRANTA.

Součástí výstavy je promítání filmu "NÁVRAT FRANTY NA VYSOČINU", který podpořil Kraj Vysočina.

 

Mistr Franta

V Třebíči na Karlově náměstí se nachází stálá expozice třebíčského rodáka Františka Mertla, uměleckým jménem FRANTA. Franta se řadí k významným českým výtvarníkům, kteří si vydobyli výjimečnou pozici na mezinárodní scéně. 

 

Malíř, sochař, grafik a hlavně výjimečný člověk František Mertl se narodil v roce 1930 v Třebíči. Frantova výtvarného talentu si poprvé všiml a prohluboval jej výtvarník a učitel kreslení Alois Toufar. Malování Frantu lákalo natolik, že se přihlásil na Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně a ve studiu pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Miloslava Holého.

Jeho život zásadně změnil studijní pobyt na akademii v Perugii v roce 1956, kde se seznámil s italským renesančním uměním, se svobodným světem a kde poznal studentku italštiny a dějin umění Jacqueline, svou budoucí manželku. V roce 1958 odešel Franta za Jacqueline do francouzské Nice a v jižní Francii se usadil. Pět let po svém příchodu do Francie se zařadil mezi představitele francouzské nové figurace. A lidská figura se stala pro Frantu inspiračním zdrojem až do současnosti.

Již v roce 1960 měl svou první výstavu v Paříži. Odrazovým můstkem pro jeho další práci bylo získání hlavní ceny na výstavě mladých umělců jižní Francie roku 1963 a následná možnost reprezentovat Francii na Mezinárodním bienále současného umění v Paříži. Franta se zařadil mezi představitele francouzské nové figurace.

Ve svých obrazech a sochách reaguje na znepokojující události ve světě a napětí projevující se v dnešní společnosti, protestuje proti slepému násilí, lidské krutosti, ničení a odcizení se harmonii a klidu, jež se naopak snaží nalézat a ukázat.

Frantovy obrazy, kresby, sochy a grafiky jsou součástí šedesáti významných veřejných sbírek po celém světě. Jeho díla oslovila významné evropské metropole, ale i New York, kde se nachází ve sbírkách, jakými jsou Guggenheim Museum, Brooklyn Museum či Bronx Museum of the Arts. V České republice je zastoupen například ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, v Moravské galerii v Brně, v Muzeu města Brna na Špilberku, v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Ve Francii vlastní jeho díla instituce Mesée d´Art Moderne de la Ville de Paris, Centre Pompidou Paris, Musée Picasso Angibes a další.

Díla v třebíčské expozici Franta městu daroval a jsou průřezem umělcovy tvorby za více než padesát let. Jsou také symbolickým návratem autora do jeho rodného města. Expozice Frantových děl je určena současným i budoucím generacím obyvatel a návštěvníků města Třebíče.

Mistrův žitopis zpracovala PhDr. Marie Dohnalová, celý článek naleznete zde: www.expozice-franta.cz


Galerie Malovaný dům

Galerie Malovaný dům

Kaiserpanorama a umění

Jeden z nejkrásnějších renesančních domů v Třebíči nechal postavit v 16. století italský kupec Francesco Calligardi pro svoji lásku. Italští stavitelé svému krajanovi vystavěli nádhernou renesanční budovu vyzdobenou figurálními sgrafity.

Galerie Předsálí

Galerie Předsálí

Krátkodobé výstavy

Na horní straně Karlova náměstí stojí od roku 1871 centrum kultury a umění - Národní dům.

Galerie Předzámčí

Galerie Předzámčí

Reogionální umělci

Při návštěvě zámeckého areálu zavítejte také do výstavní galerie, nacházející se v přízemní části Předzámčí.

Galerie Tympanon

Galerie Tympanon

Prezentace děl

Název galerie určil odkrytý tympanon nacházející se mezi bazilikou sv. Prokopa a kryptou.

Zámecká konírna

Zámecká konírna

Krátkodobé výstavy

V prostoru zámecké konírny třebíčského zámku můžete navštívit a zhlédnout  krátkodobé výstavy.