Home >Tipy na výlety >Novinky a zážitky na Třebíčsku >Dvanáct pokladů Třebíčska

Dvanáct pokladů Třebíčska

Muzea, expozice, zámky a přírodní krásy v okolí Třebíče

Už jsme si prohlédli všechny památky v našem městě, vychutnali si jeho atmosféru a ochutnali některé z místních specialit? Naplánujte si výlet napříč Třebíčskem a navštivte některé z dvanácti míst, každé má své mimořádné kouzlo a zároveň vás osloví příběhy, které neodmyslitelně patří k této oblasti. Vydejte se s námi objevovat dvanáct míst na Třebíčsku, která stojí za to navštívit! Objevíte mezi nimi muzea, expozice, zámky a přírodní krásy. Zkrátka poklady, které musíte vidět!

Hasičské muzeum Heraltice

Muzeum historické hasičské techniky vybudovali heraltičtí hasiči a otevřeli jej ke 110. výročí založení Dobrovolného hasičského sboru v Heralticích v roce 2004. Vzniklo v prostorách Panského dvora, který postavili brtničtí páni na konci 18. století na místě bývalé tvrze ze 13. století. Exponáty tvoří především hasičská technika z přelomu 19. a 20. století, ruční hasičské stříkačky a také motorové stříkačky z první poloviny 20. století. V muzeu uvidíte kromě hasičské techniky a hasičských uniforem také další výstroj a výzbroj hasičů.

→ více o hasičích v Heralticích

 

Zámek a zámecký park Budišov

Dnešní podobu získal budišovský zámek v 18. století za hrabat Paarů. Paarové nechali založit také park s bohatou sochařskou výzdobou. Moravské zemské muzeum umístilo do budovy depozitáře přírodovědných sbírek. Veřejnosti je přístupná část zoologického depozitáře, nejstaršího na Moravě. Těšit se můžete na vycpaniny ptáků, savců, ryb a obojživelníků z celého světa, ale třeba také na obnovenou zámeckou kapli.

→ více o památkách v Budišově

 

Zámek Police

Dnešní zámek vznikl přestavbou gotické vodní tvrze na renesanční šlechtické sídlo. V době baroka získaly jeho interiéry bohatou štukovou výzdobu. Unikátní je zcela dochovaná zámecká kaple. V zámku si můžete vybrat z několika expozic. Zámecká trasa představuje interiéry. Historii československých letců za 2. světové války ve Velké Británii prezentuje Muzeum RAF. Na zámku také najdete  výstavu historických motorek značek JAWA A ČZ. Nejmladší expozice se věnuje československému zpěvákovi Waldemaru Matuškovi. Je jediná svého druhu v Česku i ve světě. Výhled do okolí se otevírá ze zámecké věže.

→ více o poličském zámku

 

Židovské památky Třebíčska

Židovské památky najdete i mimo Třebíč, kde je na seznamu UNESCO od roku 2003 zapsaná židovská čtvrť se hřbitovem a areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa. Mimořádné židovské ghetto ukrývá také Police u Jemnice. Vzniklo v 18. století po vyčlenění části obce židovskému obyvatelstvu. Čtvrť tvoří 25 domů, její součástí byla vinopalna, škola a dům s rituální lázní mikve. Zcela mimořádná je zdejší synagoga, jedna z mála barokních venkovských synagog na našem území. Na jihovýchodním okraji Police najdete židovský hřbitov. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1681. Zajímavý je náhrobek Mošeho Cviho Hirschkrona z roku 1842. Na kameni je vyobrazen Mojžíš držící desky Desatera.

Na existenci židovských obcí v Moravských Budějovicích a Jemnici upomínají židovské hřbitovy. Židovský hřbitov v Jemnici patří k nejstarším na Moravě.

→ více o památkách na Židy na Třebíčsku 

Pamětní síň kněze Jana Buly Lukov

Nelehkou dobu 50. let 20. století připomínají dvě stálé expozice v budově fary v Lukově. Jan Bula, místní rodák a kněz, byl odsouzen k trestu smrti v souvislosti s babickými událostmi. 2. července 1951 byli v Babicích zastřeleni tři funkcionáři místního národního výboru. Tato událost se stala pro komunistický režim záminkou k diskreditaci a pronásledování církve a soukromých zemědělců v kraji, kde byl značný odpor ke kolektivizaci. Z Lukova a Vícenic bylo násilně vystěhováno osm rodin, které byly označeny za vesnické boháče. S jejich osudy vás seznámí expozice Vyhnanci..

→ více o osudech obyvatel Lukova

 

Muzeum vesnických kapel Lesonice

Muzeum v Lesonicích představuje vesnické kapely, podobné nenajdete na celé Vysočině. V přízemí místního zámku spatříte vše, co neodmyslitelně patří k lidovým kapelám – noty, hudební nástroje, plakáty nebo dobové fotografie. Nejstarší notový zápis pochází z roku 1890. Místní shromáždili na tři desítky hudebních nástrojů od potomků slavné lesonické dechovky Kosmáci. V muzeu nechybí síň tradic připomínající historii obce, například selské rebelie v 18. století.

→ více o lesonickém muzeu 


Špitál s kaplí sv. Kateřiny Jaroměřice nad Rokytnou

Špitál byl v Jaroměřicích již ve 14. století. Svoji současnou barokní podobu získal v letech 1671–1672. V průčelí můžete vidět znak hraběcí rodiny Questenberků, rodu, který je neodmyslitelně spojen s Jaroměřicemi. Za jejich vlády se z Jaroměřic stalo významné kulturní a společenské centrum. Rozvržení interiérů budovy špitálu si uchovalo původní barokní podobu. Špitál je rozdělený chodbami na čtyři prostory. Přední sloužily k hospodářským účelům, v zadních se nacházely ložnice. V zadní části navazuje na špitál kaple zasvěcená sv. Kateřině. V areálu se také nachází  bylinková zahrádka.

→ více o barokním špitálu a kapli

 

Údolí Rokytné

Řeka Rokytná pramení na Třebíčsku u obce Chlístov. V Jaroměřicích protéká zámeckým parkem, kde napájí vodní kanály tvořící malebná zákoutí. Pod obcí Příštpo začíná Přírodní park Rokytná, který přechází z Vysočiny na jižní Moravu. Řeka vytváří přirozené meandry a údolí lemují četná skaliska. Oblíbeným místem výletů je skála Justýnka, Spálený dub nebo hradiště Pulkov. Na jaře v údolí rozkvétají stovky sněženek a roste zde také medvědí česnek. Z Jaroměřic je možné dojít do údolí po žluté turistické značce, která vede až do Moravského Krumlova.

→ více o řece Rokytné

 

Zaniklá středověká tvrz Mstěnice

Jižně od Hrotovic se rozkládala ve středověku vesnice, která zanikla v 15. století během tažení uherského krále Matyáše Korvína na Moravu. Archeologický výzkum zahájený v 60. letech 20. století umožnil odkrytí vesnice v její původní podobě. Vesnici dominovala vodní tvrz, jejíž mohutné kamenné základy lze obdivovat dodnes. V blízkosti tvrze stával dvůr zajišťující její základní potřeby a zásobování. Mimoto byly ve vesnici zemědělské usedlosti tvořené obytným domem, chlévy a kolnami. K nejcennějším objektům patří nález sušárny obilí se stodolou. Nedaleko vesnice je možné spatřit zbytky opevněného hrádku. Nálezy z archeologického výzkumu jsou součástí sbírek Muzea Hrotovicka.

→ více o zaniklé obci Mstěnice

 

Muzeum Hrotovicka

Muzeum vzniklo v rodném domě malíře Františka Bohumíra Zvěřiny. Kromě dalších hrotovických rodáků se muzejní expozice věnují historii města a jeho okolí. Smutnou historii města připomíná část věnovaná Hrotovické tragédii z 8. 5. 1945, kdy nešťastnou náhodou zahynulo 114 místních občanů a 36 vojáků Rudé armády. Další z expozic představuje místní průmysl a zemědělství. Muzeum se nachází vedle místní dominanty – barokně upraveného zámku na náměstí.

→ více o hrotovickém muzeu

 

Řeznické muzeum Jana Pavlíčka

V Náměšti nad Oslavou najdete nejrozsáhlejší sbírky exponátů s řeznickou tematikou na území České republiky. V muzeu můžete obdivovat nejen drobné nástroje, ale také velká zařízení na elektrický a transmisní pohon. Při prohlídce se dozvíte vše o historii řeznického řemesla, samozřejmě také k čemu sloužily vystavené exponáty. Provedou vás odborníci z oboru, na náměstí kousek od muzea najdete rodinné řeznictví. Exponáty zdejšího muzea se nachází také v košer řeznictví v domě Seligmanna Bauera v třebíčské židovské čtvrti.

→ více o muzeu v Náměšti nad Oslavou

 

Památník Bible kralické

V blízkosti někdejší tvrze, ve které v letech 1578–1620 sídlila tajná bratrská tiskárna, stojí za návštěvu památník věnovaný nejen Bibli kralické. Kromě šestidílné bible si můžete prohlédnout nejrůznější světská díla a učebnice, stejně tak náboženské knihy. Vystaveny jsou také nálezy z archeologických výzkumů prováděných v 50. –70. letech 20. století. Ve spodním sále se nachází expozice věnovaná Janu Amosi Komenskému. Samotný památník vznikl podle návrhu významného architekta Bohuslava Fuchse. Každoročně v září se v Kralicích koná Den tiskařů.

→ více o památníku v Kralicích

 

 

Celý text