Home >Co vidět >Památky >Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera

Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera

Známější a novější z obou třebíčských synagog byla postavena kolem roku 1669. Zdobí ji výmalba z počátku 18. století, která se řadí k nejkrásnějším barokním výmalbám na Moravě. V jejím sousedství byl před rokem 1798 vystavěn dům, který byl po rozsáhlé rekonstrukci upraven na židovské muzeum, dnes známé jako Dům Seligmanna Bauera.

 


Zadní synagoga byla vystavěna v době, kdy rostoucí příliv židovského obyvatelstva, zvláště z oblasti východní Evropy, vyžadoval zbudování další modlitebny. Snaha židovské obce o rozšíření objektu roku 1693 ztroskotala na zamítavém stanovisku vrchnosti, která ji dokonce přikázala zbourat. K demolici nakonec nedošlo, ale synagoga směla být opravena teprve v letech 1705–1707. V té době byl interiér opatřen jedinečnou barokní výmalbou, která je považována za nejstarší příklad dochované synagogální malířské výzdoby na Moravě.

Od 20. let 20. století byla používána jako skladiště. V roce 1926 koupila synagogu od židovské náboženské obce firma I. H. Subak a synové a užívala ji jako skladiště kůží, později byla používána jako sklad ovoce a zeleniny. Teprve v letech 1989-1997 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti jako muzeum. V roce 2003 byla jako součást židovské čtvrti zapsána na prestižní Seznam UNESCO.

V současné době je na ženské galerii umístěna expozice s židovskou tematikou a unikátní model židovské čtvrti v měřítku 1:100, zachycující stav čtvrti k roku 1850. Model je dílem Stanislava Vršky a návštěvník zde může získat podrobnější informace o historii konkrétních domů v této části města.

V přímém spojení s objektem Zadní synagogy se nachází Dům Seligmanna Bauera, kde senachází schodiště, které využívaly ženy jako vstup na galerii synagogy. Majitelé domu byli trvale zavázáni udržovat ženám volný přístup na tuto galerii.

Muzeum v Domě Seligmanna Bauera představuje jedinečnou expozici bydlení židovské rodiny v meziválečném období. V přízemí domu se nachází hokynářství, v patře kuchyň a ložnice, v přístavku na dvoře pak expozice řeznictví. Podkroví objektu je upraveno na přednáškový sál.

Celý text

Kontakt

TIC Zadní synagoga

Subakova 1/44, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 610 023
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz
web: www.visittrebic.eu
www.facebook.com/ZidovskaCtvrt

Otevírací doba

leden - červen, září - listopad

pondělí - neděle 9:00-17:00

červenec, srpen

pondělí - neděle 9:00-18:00

prosinec

pondělí - neděle 9:00-16:00
 
upozornění na zrušené prohlídky
28.2. a 1.3. nebudou probíhat komentované prohlídky. Za poplatek 50 Kč je možné prohlédnout si interiér Zadní synagogy bez průvodce.

Základní vstupné

plná cena                    100 Kč
snížená cena                70 Kč
školní skupiny (ZŠ)    20 Kč
rodinné vstupné      250 Kč

Poznámka

Komentované prohlídky probíhají v každou celou hodinu, kromě 12. hodiny a poslední prohlídka je hodinu před zavírací dobou. Za příplatek je možná cizojazyčná prohlídka nebo prohlídka s tlumočením. Za poplatek 50 Kč je možné prohlédnout si interiér Zadní synagogy bez průvodce. Vstupné za prohlídku je možné platit také v eurech.

Napište nám

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit