Home >Co vidět >Třebíčské památky

Třebíčské památky

Bazilika sv. Prokopa

V roce 2003 byl na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsán Areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa společně s židovskou čtvrtí se hřbitovem. Skvost středověkého stavitelství - trojlodní románsko-gotická bazilika sv. Prokopa je pro svou architektonickou jedinečnost klenotem mezi místními památkami.

Zámecký areál

Zámecký areál v místě benediktinského kláštera je inspirací pro milovníky historie. Valdštejnský zámek, bazilika sv. Prokopa, předzámčí, zámecká ledovna, severní příkop i bylinková zahrádka. Vše naleznete na jednom místě, kterým prochází duch dávných časů, prolínající se s jedinečnou krásou současnosti…

Příběh Benediktinského kláštera

Seznamte se s historií bývalého klášterního objektu. Turistické informační centrum Bazilika nabízí komentovanou prohlídku Příběh Benediktinského opatství, která seznámí zájemce s historií opatství, bazilikou, jednotlivými budovami kláštera a životem benediktinských mnichů.

Židovská čtvrť

Připomínkou dlouhé a bohaté historie židovské obce v Třebíči zůstala ojedinělá čtvrť, která se řadí mezi urbanisticky nejzachovalejší v Evropě. Židovské město získávalo svou tvář po dobu několika staletí. Úzké uličky, průchody, prampouchy, verandy a balkony vytvářejí jedinečný ráz území...

Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera

Zadní synagoga byla postavena kolem roku 1669. Interiér zdobí výmalba z počátku 18. století, která se řadí k nejkrásnějším barokním výmalbám na Moravě. V jejím sousedství byl před rokem 1798 vystavěn dům, který byl po rozsáhlé rekonstrukci upraven na židovské muzeum, dnes známé jako Dům Seligmanna Bauera.

Židovský hřbitov

Jeden z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v České republice byl jako součást židovské čtvrti v roce 2003 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nachází se na severním svahu kopce Hrádku a z židovské čtvrti k němu vede klikatá vozová cesta.

Stopy holocaustu v Třebíči

Na řadě míst po celém městě je dnes možné najít řadu drobných připomínek třebíčských obětí holocaustu. Patří mezi ně například Kameny zmizelých.

Czech Jewish Experience

V Třebíči nemusíte jen procházet historickým městem, které návštěvníkům nabízí unikátní památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ale můžete využít i originální zážitkové balíčky.

Městská věž

Pětasedmdesát metrů vysoká dominanta historického jádra, spojená s průčelím kostela sv. Martina, se historicky váže k období roku 1335, kdy markrabě Karel, pozdější český král a římský císař Karel IV., povolil Třebíči řídit se normou městského práva.

Vodojem Kostelíček Třebíč

elezobetonová stavba umístěná nad městem na Strážné hoře u Kostelíčku, v nadmořské výšce 480 m n. m., se začala stavět v roce 1936.

Větrný mlýn

Třebíčský větrný mlýn, zvaný též Větrník, nechali zbudovat průmyslníci František a Karel Budischowští pro potřeby svých koželužských závodů v místní části města zvané Borovina. Podle původního návrhu měl být mlýn dřevěný, nakonec se přistoupilo ke stavbě z kamenného a cihlového zdiva.

 


Karlovo náměstí

Svojí rozlohou 2,2 ha patří k největším náměstím v České republice. Zdobí ho tři renesanční domy, uprostřed stojí sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Náměstí slouží jako místo trhů, jarmarků i různých lidových slavností a kulturních akcí.

Opevnění města

K obrannému systému města patřila kromě věže a hradeb i předsunutá opevnění na strategických vyvýšených místech.

Sakrální stavby

Bazilika, klášter či kostel, kaple nebo kaplička… Při toulkách městem se potkáte se sakrálními stavbami velice hojně. Už první osada vznikla po letech 1101 až 1104 v okolí benediktinského kláštera a město se rozrůstalo ve 13. století pod kostelem sv. Martina.

Meziválečná architektura

Město Třebíč není bohaté jen na historické památky, najdeme zde také moderní a architektonicky významné budovy meziválečného období.