Home >Co vidět >Památky >Židovská čtvrť

Židovská čtvrť

Jako připomínka dlouhé a bohaté historie židovské obce v Třebíči zůstala ojedinělá čtvrť, která se řadí mezi urbanisticky nejzachovalejší v Evropě. Židovská čtvrt získávala svou tvář po dobu několika staletí. Úzké uličky, průchody, prampouchy, verandy a balkony vytvářejí jedinečný ráz čtvrti.

První písemná zmínka o Židech v Třebíči je z roku 1338, ale objevovali se zde pravděpodobně již ve 13. století v souvislosti se stavbou baziliky sv. Prokopa. Na levém břehu řeky Jihlavy se postupně rozrůstala židovská čtvrť a ve 2. polovině 17. století dosáhla největšího rozmachu. V roce 1723 nařídil tehdejší majitel třebíčského panství Jan Josef z Valdštejna výměny domů mezi křesťany a Židy tak, aby vzniklo separované ghetto. Židé tak byli uzavřeni do vymezeného prostoru a až do poloviny 19. století odděleni od svých křesťanských sousedů, s nimiž byli po staletí navyklí žít bez větších konfliktů. Ghetto bylo oficiálně zrušeno v roce 1848.

Za 2. světové války byli Židé deportováni do koncentračních táborů. Z téměř 300 židovských obyvatel se vrátilo jen několik osob, které už neměly dostatek energie komunitu obnovit. Židovská komunita tak v Třebíči zanikla.

V roce 2003 byla židovská čtvrť společně s židovským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o jediný doklad židovské kultury, mimo území Izraele zapsaný na prestižní seznam UNESCO. Hodnota třebíčských památek UNESCO spočívá především v tom, že zde na poměrně malém prostoru vedle sebe po staletí žili křesťané a Židé, dvě odlišná etnika rozdílného náboženství, kultury a tradic, a to bez větších konfliktů. 

Dnes má židovská čtvrť více jak 100 dochovaných staveb, mezi něž patří například dvě synagogy, obecní dům, dům rabína, chudobinec, nemocnice, škola a další.

 

TIC Zadní synagoga nabízí prohlídky židovské čtvrti s průvodcem. V nabídce jsou dva okruhy:

  • Okruh I – komentovaná prohlídka Zadní synagogy spojená s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera, procházka židovskou čtvrtí se zastavením u zajímavých objektů. Délka prohlídky 1,5-2 hod. 
  • Okruh II – komentovaná prohlídka Zadní synagogy spojená s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera, procházka židovskou čtvrtí se zastavením u zajímavých objektů a návštěva židovského hřbitova.  Délka prohlídky 2-2,5 hod. 
Celý text

Kontakt

TIC Zadní Synagoga

Subakova 1/44, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 610 023
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz
web: www.visittrebic.eu

 

 

Židovská čtvrť je volně přístupná

  

Poznámka

V případě zájmu o prohlídku s průvodcem kontaktujte pracovníky TIC Zadní synagoga. Průvodcovská služba je poskytována v rámci otevírací doby TIC Zadní synagoga, na základě objednávky minimálně 2 dny předem pro minimálně 5 osob. Cena prohlídky se řídí podle zvoleného okruhu.

 

Napište nám

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit