Home >Co vidět >Třebíčské památky >Židovská čtvrť

Židovská čtvrť

Kouzelná historie města

Připomínkou dlouhé a bohaté historie židovské obce v Třebíči zůstala ojedinělá čtvrť, která se řadí mezi urbanisticky nejzachovalejší v Evropě. Židovské město získávalo svou tvář po dobu několika staletí. Úzké uličky, průchody, prampouchy, verandy a balkony vytvářejí jedinečný ráz území...


První písemná zmínka o Židech v Třebíči je z roku 1338, ale objevovali se zde pravděpodobně již dříve. Na levém břehu řeky Jihlavy postupně vznikala židovská čtvrť a ve 2. polovině 17. století dosáhla největšího rozmachu. V roce 1723 nařídil tehdejší majitel třebíčského panství Jan Josef z Valdštejna výměny domů mezi křesťany a Židy tak, aby vzniklo separované ghetto. Židé tak byli přesunuti do vymezeného prostoru a až do poloviny 19. století odděleni od svých křesťanských sousedů, s nimiž po staletí žili bez větších konfliktů. Ghetto bylo oficiálně zrušeno v roce 1848.

Zrovnoprávnění Židů v druhé polovině 19. století umožnilo jejich stěhování do jiných částí města.

Za 2. světové války byli Židé deportováni do koncentračních táborů. Z téměř 300 židovských obyvatel se vrátilo jen několik osob, které už neměly dostatek energie komunitu obnovit. Židovská komunita tak v Třebíči zanikla.

V roce 2003 byla židovská čtvrť společně s židovským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa se zámeckým areálem zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o jediný doklad židovské kultury mimo území Izraele, zapsaný na prestižní seznam. Přidaná hodnota třebíčských památek UNESCO spočívá především v tom, že zde na jediném území vedle sebe po staletí žili křesťané a Židé, dvě odlišná etnika rozdílného náboženství, kultury a tradic, a to bez větších konfliktů.

Dnes má židovská čtvrť více než sto dochovaných staveb, mezi něž patří například dvě synagogy, obecní dům, dům rabína, chudobinec, nemocnice, škola a další.

TIC Zadní synagoga nabízí prohlídky židovské čtvrti s průvodcem i možnost navštívení Pamětní síně Antonína Kaliny a expozice Děti Antonína Kaliny. 

  • Okruh I – komentovaná prohlídka Zadní synagogy spojená s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera, procházka židovskou čtvrtí se zastavením u zajímavých objektů. Délka prohlídky 1,5-2 hod.
  • Okruh II – komentovaná prohlídka Zadní synagogy spojená s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera, procházka židovskou čtvrtí se zastavením u zajímavých objektů a návštěva židovského hřbitova. Délka prohlídky 2-2,5 hod.

Židovská čtvrť je volně přístupná.

 

Krásné promo video na procházku židovskou čtvrtí v podání taneční skupiny M-Style https://www.youtube.com/watch?v=9jyq4mCmyzc

 

 

Celý text

Kontakt

TIC Zadní Synagoga

Subakova 1/44, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 610 023
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz
web: www.visittrebic.eu

 

 

Židovská čtvrť je volně přístupná

 

Poznámka

V případě zájmu o prohlídku s průvodcem kontaktujte pracovníky TIC Zadní synagoga. Průvodcovská služba je poskytována v rámci otevírací doby TIC Zadní synagoga, na základě objednávky minimálně 2 dny předem pro minimálně 5 osob. Cena prohlídky se řídí podle zvoleného okruhu.

Pozvání do židovské čtvrti v podání taneční skupiny M-STYLE

Napište nám

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit