Home >Co vidět >Přírodní zajímavosti >Geostezka v Týnském údolí

Geostezka v Týnském údolí

Sbírka 16 hornin

Geologie Třebíčska a okolí je pestrá a horniny překvapivě velmi staré. Vévodí jim slavný třebíčský žulosyenitový pluton. Aby návštěvníci poznali stavbu regionu a nemuseli kvůli tomu procestovat všechny lomy na Vysočině, dovezli jsme bloky hornin na jedno místo, do geoexpozice v Týnském údolí.
Sbírka 16 hornin typických pro západní Moravu na vás čeká v Týnském údolí na loučce proti židovskému hřbitovu. Mezi místní typické horniny patří například žulosyenit(durbachit), jehož název můžete mít spojeny například se známou rezervací "Syenitové skály" u Pocoucova. Durbachity byly využívány při kamenických i stavebních pracích; je z nich postavena i románsko-gotická bazilika sv. Prokopa v Třebíči. Dále pískovec, který se využívá také na kamenické výrobky (již od středověku), které můžeme opět vidět na místní Bazilice sv. Prokopa. A samozřejmě spoustu dalších, o kterých se více dozvíte na www.visittrebic.eu/geostezka
Celý text