Home >Co vidět >Přírodní zajímavosti >Koniklece na Třebíčsku

Koniklece na Třebíčsku

Pestrobarevné květiny

Nejkrásnější květy jara, které jsou raritou přírodního parku Třebíčsko, najdete hned na třech lokalitách.

Na Ptáčovském kopečku severně od obce Ptáčov roste koniklec velkokvětý, který roste i na lokalitě Kobylinec u Trnavy. Na lokalitě Klučovský kopec se vyskytuje vzácný koniklec černající.

V okolí Třebíče najdete i další vzácné květiny. Na několika lokalitách můžete nalézt orchidej prstnatec májový nebo poměrně vzácný vstavač obecný (kukačka). V přírodní rezervaci Dukovanský mlýn u Dukovan lze nalézt kriticky ohrožený lýkovec vonný. Na Jalovci u Číchova roste kriticky ohrožený hořeček mnohotvárný český. Nedaleko Příštpa u řeky Rokytná roste početná populace sněženky podsněžník. Rovněž u Dašova nedaleko Štěměch můžete narazit na početnou populaci bledule jarní. Na Mohelenské hadcové stepi roste velmi vzácná kapradina podmrvka hadcová. Podobně u Ketkovic roste na jediném místě v ČR velmi vzácná a nápadná orchidej jazýček jaderský. Vzácné rostliny, například rosnatku okrouhlolistou, můžete dosud najít i na několika málo nezničených rašeliništích vrchovištního typu (např. u Opatova v přírodní rezervaci Opatovské zákopy).

Celý text

GPS

Přírodní památka Ptáčovský kopeček

49°14'3.526"N, 15°55'54.351"E

 
Přírodní památka Kobylinec
49°15'0.266"N, 15°56'8.944"E
 
Přírodní památka Klučovský kopec
49°9'55.654"N, 15°55'33.415"E