Home >Co vidět >Přírodní zajímavosti >Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step

Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step patří mezi nejcennější v České republice. Pestrost vegetace, fauny a flory dává tomuto místu jedinečnost a unikátnost.

Vydejte se na výlet a obdivujte pestrost a rozmanitost čisté přírody. 

Tato step, rozkládající se 30 km jihovýchodně od Třebíče, představuje unikátní společenstvo hadcových skal, které svým významem a výskytem přesahují střední Evropu. Podloží tvořené hadcem dobře akumuluje teplo a v lokalitě se tak vyskytují teplomilné druhy, pro které je rezervace nejsevernější lokalitou výskytu. Na území bylo identifikováno kolem šedesáti nových druhů rostlin a živočichů, včetně kriticky ohrožených druhů, jako je např. podmrvka hadcová, sleziník nepravý, kudlanka nábožná, ještěrka zelená aj.

Hadcová step se stala i důležitým turistickým cílem regionu. Ojedinělý přírodní unikát chráněného území zpřístupňují naučné stezky (jarní a podzimní okruh), které milovníkům přírody představí celou lokalitu a ta nejzajímavější místa. Mimo stezky je vstup zakázán. K výchozím místům naučných stezek vás z Mohelna přivede značená cesta. Hned na začátku stezky na mohyle z doby železné, připomínající dřívější osídlení, stojí barokní kaplička. Z turistické vyhlídky se rozprostírá úžasný pohled na zaklenutý meandr řeky Jihlavy nazývaný Čertův ocas, nad kterým se tyčí dominanty chladicích věží Jaderné elektrárny Dukovany.

Celý text

GPS

Mohelenská hadcová step
49°6'33.907"N, 16°11'2.042"E