Home >Co vidět >Přírodní zajímavosti >Příroda ve městě

Příroda ve městě

Parky a památky

Ve městě bohatém na kulturu a významné památky UNESCO není nouze ani o kontakt s přírodou. Přímo v Třebíči je zeleň zastoupená v podobě městských parků, sadů a lesoparků. Na svých procházkách potkáte také řadu památných a zajímavých stromů.

Městské parky jsou v Třebíči rozloženy rovnoměrně a ať už se z centra vydáte kamkoliv, téměř v každé části města máte možnost čerpat sílu z přírody.

Při procházce východním směrem od centra dojdete do Máchových sadů, na které navazují Radostínské a Lísčí sady. Tento pás městské zeleně se táhne pod nemocnicí až k východnímu okraji města, kde se spojuje s Lorenzovými sady, které zaujímají celý jihovýchodní okraj Třebíče.

Jižním směrem se nad centrem táhnou od starého městského hřbitova Tyršovy sady, které se v jihozápadní části spojují s Libušiným údolím, sahajícím až na okraj města.

Vydáte-li se na třebíčský zámek, můžete projít i zámecký park, bylinkovou zahrádku nebo třeba zámecký příkop s ledovnou. Na protější straně řeky Jihlavy se západním směrem rozkládá park Polanka, Krajíčkova stráň a podél řeky dojdete až do místní chatové oblasti Poušov.

Severním směrem od centra hned u řeky Jihlavy projdete Hasskovou zahradou, ze které dojdete do židovské čtvrti. Po klikaté vozové cestě k židovskému hřbitovu se po pravé straně nachází lesopark Hrádek, za kterým se rozkládají Masarykovy sady. Pod židovským hřbitovem je území Týnského údolí s kaskádou rybníků táhnoucí se zpět až k centru města. K severnímu okraji města pak sahá park Hájek a západně od něj Jubilejní háj.

Celý text
Podrobnější informace o městské zeleni i přírodě Třebíčska naleznete na stránkách zivpro.trebic.cz.

Mapu památných a významných stromů v Třebíči a okolí naleznete na gis.trebic.cz/stromy.