Home >Co vidět >Přírodní zajímavosti >Přírodní park Třebíčsko

Přírodní park Třebíčsko

Krásný výlet krajinou

Vyrazte s rodinnou na krátký výlet! Typickou krajinu Českomoravské vrchoviny naleznete jen pár kilometrů severně od Třebíče v přírodním parku Třebíčsko. Chráněná oblast je tvořená balvanitými ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotlivými stromy v mírně zvlněné pahorkatině. Část přírodního parku Třebíčsko se překrývá s ekologickým mikroregionem Horácko, který je považován za jeden z ekologicky nejčistších v republice.

Park protíná mnoho turistických stezek a okruhů, z nichž ty nejoblíbenější prochází Trnavou, Rudíkovem, Náramčí a Přeckovem. Trasy vás zavedou na Ptáčovský kopeček, Kobylinec, k Syenitovým skalám i k památným stromům a krásným rybníčkům. Je zde zachováno několik lokalit s výskytem ohrožených druhů, k těm nejatraktivnějším patří na jaře kvetoucí koniklec velkokvětý nebo smil písečný. Pozoruhodná je i fauna ploštic, sarančat a kobylek, žije zde i pískomilný potemník písečný, motýli okáč kostřavový a vřetenuška ligrusová nebo užovka hladká. V blízkosti vod žije řada vodních ptáků, v okolí říček a rybníka Velký bor lze vidět důmyslně postavené hráze a ohryzané stromy od bobra evropského.

Množství polních cest přímo vybízí k projížďce na kole či k procházce touto krajinou.

Celý text

GPS

Přírodní park Třebíčsko
49°6'33.090"N, 16°11'1.700"E