Za historií Třebíče

Muzeum Vysočiny Třebíč, Bazilika sv. Prokopa, Příběh benediktinského kláštera

Seznamte se s historií města a původním benediktinským klášterem.

Muzeum Vysočiny Třebíč – expozice Lidé. Místa. Osudy. 

Expozice seznamuje s historií a osobnostmi Třebíčska. Je rozdělena do šesti tematických celků. Místní dějiny jsou zobrazeny na příkladu člověka v jeho každodenních projevech a činnostech.

 

Bazilika sv. Prokopa - výběrová trasa Benediktinské opatství. 

Prohlídka s průvodcem. Trasa zahrnuje baziliku sv. Prokopa, areál někdejšího benediktinského kláštera a zámeckou ledovnu.  Návštěvník se seznámí s historií a stavbou baziliky a získá představu o podobě někdejšího kláštera a každodenním životě benediktinských mnichů.

 

 

 
Celý text