Home >Co vidět >Turistické cíle >Naučné stezky

Naučné stezky

Za historií a přírodou

Naučná stezka nabízí jedinečnou možnost objevovat.

Naučná stezka Masarykovy sady

 

Návštěvníky Třebíče láká revitalizované návrší nad židovskou čtvrtí. Místní lesoparku neřeknou jinak než Hrádek, ale sady založené v tomto místě ve 20. letech 20. století byly pojmenovány po prvním československém prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi. Nově tudy prochází naučná stezka se 13 zastaveními.

 

Naučná stezka začíná v blízkosti ZŠ Týnská. 13 zastavení seznámí návštěvníky s historií parku, faunou a florou nebo s místy spojenými s historií Třebíče jako je kruhová bašta nebo židovský hřbitov a další. Z Masarykových sadů se otevírají nejkrásnější pohledy na Třebíč a její památky včetně těch zapsaných od roku 2003 na Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Jedním ze zastavení je Masarykova vyhlídka vybudovaná v roce 1930 u příležitosti Masarykových 80. narozenin.

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů

Délka stezky: 3 km; vhodná pro pěší, cyklisty, kočárky a vozíčkáře

S nejzajímavějšími místy židovské čtvrti, Židovským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa se lze seznámit na naučné stezce s názvem „Po stopách opatů a rabínů“, která třebíčské památky UNESCO propojuje. Kromě příjemné procházky můžete cestou sbírat razítka a získat odměnu. Trasa začíná na Karlově náměstí.

Stezka na Pekelný kopec

Délka stezky: 5 km; vhodná pro pěší, cyklisty (horská kola) a kočárky

Z Třebíče k rozhledně na Pekelném kopci vede značená stezka od lékařského domu Poliklinika na ulici Vltavínská. V závěru cesty pod rozhlednou si můžete ověřit svoji kondici na „kondiční pekelné stezce“ podle instrukcí uvedených na informačních tabulích.

Naučná stezka Bažantnice

Délka stezky: 3 km; vhodná pro pěší

Naučná stezka začíná na kraji lesa u silnice z Třebíče do Račerovic. Vede alejí památných, státem chráněných lip do lesního komplexu Dolní Bažantnice. Na deseti zastávkách je popsána historie zdejších lesů, funkce lesa, problematika hospodaření v lesích, ochrana lesa a skladba lesních porostů. Dále se zde dozvíte informace o bylinách, lesní zvěři a ostatních zástupcích živočišné říše, kteří se v této oblasti vyskytují. Seznámíte se s významem vody pro les a také s významem lesa v koloběhu vody v přírodě nebo s významem lesa pro člověka atp. Na zastávkách si můžete také vyzkoušet své znalosti přírody při poznávání různých rostlin a živočichů, a svou úspěšnost si ověřit na poslední zastávce.

Naučná stezka Mařenka

Délka stezky: 5 km; vhodná pro pěší a cyklisty (horská kola)

Stezka začíná na kraji lesa u obce Dašov. Vede po lesních cestách, souběžně s modře značenou turistickou trasou až na vrchol „Mařenka“ (711 m n. m.). Na trase stezky potkáte 11 tematických tabulí popisujících les s upoutávkou na zvěř, dřeviny a květenu v lese. Na poslední informační tabuli si přečtete pověst, která se k hoře Mařenka váže.

Naučná stezka Mohelenská hadcová step

Délka stezky: 3,3 a 3 km; vhodná pro pěší

Na okraji obce Mohelno se nachází ojedinělý přírodní unikát Mohelenská hadcová step, kterou vás provede naučná stezka s jarním (3,3 km) a podzimním (3 km) okruhem. Tato step představuje unikátní společenstvo hadcových skal na pravém břehu meandrující řeky Jihlavy. Jedná se o jednu z nejcennějších lokalit v ČR i v Evropě. Step je výjimečná díky tomu, že podloží tvoří hadec, který dobře akumuluje teplo. Hadcová půda je bohatá na hořčík, ale naopak je chudá na živiny. Proto se na stepi vyskytuje velmi rozmanitá fauna a flora včetně kriticky ohrožených druhů, jako je např. podmrvka hadcová, sleziník nepravý, kudlanka nábožná, ještěrka zelená aj. Na začátku stezky stojí mohyla z doby železné, připomínající dřívější osídlení.

Naučná vinařská stezka Sádek

Délka stezky: 2 km; vhodná pro pěší

Součástí areálu hotelu a vinařství Sádek je unikátní vinařská stezka, na které se může návštěvník seznámit se 40 různými odrůdami vinné révy. Množitelský materiál poskytly vinařství genobanky významných vinařských ústavů na kontinentu. Prezentované odrůdy jsou všechny rodu Vitis a mnoho z nich je dnes dostupných jen na několika málo místech na světě (např. Damascenka, Muškát žlutý atp.). Stezka zahrnuje také ukázku různých typů řezu a vedení vinné révy. Všechny odrůdy jsou barevně vyobrazeny a popsány. Příjemnou procházku vinicemi je možné zakončit degustací vín z místní produkce a z dalších moravských oblastí. Stezka je otevřena s odborným výkladem od května do října pro skupiny 10 osob. Prohlídku je nutné předem objednat.

Naučná stezka Hrotovicko

Délka stezky: 5 km; vhodná pro pěší a cyklisty

Naučná stezka tvoří uzavřený okruh se šestnácti zastávkami s informačními panely přibližujícími faunu, flóru, les a lesnickou činnost i myslivost. Stezka prochází lesem, kolem rybníků a také okolo vykopávek středověké obce Mstěnice, kde se lze seznámit s historií této zaniklé obce.

Graselova stezka Nové Syrovice

Délka stezky: 10 km; vhodná pro pěší a cyklisty

Z Nových Syrovic vede naučná stezka, která je součástí tzv. Graselových stezek. Ty procházejí např. obcemi Slavonice, Vratěnínem a na rakouské straně Dobersbergem a vypravují příběh rozporuplné osobnosti Johanna Georga Grasela. Po něm je v češtině užíváno slovo grázl. Již jako mladík se stal vůdcem loupežné bandy, které se obával celý kraj. Za důkaz této skutečnosti můžeme považovat i to, že dodnes žije v písních a lidových vyprávěních. Stezka vede místy, kde Grasel se svou bandou loupil a skrýval se. Stezka vychází od Novosyrovického rybníka, za kterým stával dnes již neexistující Graselův rodný dům. Vede nedotčenou a čistou krajinou bohatou na lesy, aleje a starobylé cesty.

Naučná stezka po Jaroměřicích nad Rokytnou

Délka stezky: 3 km; vhodná pro pěší

Asi 3 km dlouhá naučná stezka se čtrnácti zastveními provází návštěvníky městem Jaroměřice nad Rokytnou a představuje cestou nejvýznamnější pamětihodnosti, například barokní zámek spolu s chrámem sv. Markéty, zámecký park, Muzeum Otokara Březiny, sochařská díla, zajímavosti a historii.

Kulturní promenáda Náměšť nad Oslavou

Délka stezky: 3 km; vhodná pro pěší

Město Náměšť nad Oslavou se může pochlubit mnoha památkami, které jsou pomyslně propojeny Kulturní promenádou. Jde o procházku po pamětihodnostech, které jsou doplněny informačními tabulemi. V rámci Kulturní promenády uvidíte např. renesanční zámek, barokní most, kapli sv. Anny atd.

Pohádková cesta aneb Putování malého človíčete

Délka stezky: 4 km; vhodná pro pěší

Tématem Pohádkové cesty jsou jak jinak pohádky. Cesta probouzí fantazii dětí i dospělých. Děti se tady dozví, jak se v lese pohybovat a jak chránit přírodu. Cesta začíná i končí v obci Panenská nedaleko města Jemnice. Cestou potkáte 11 zastavení s informační tabulí, lavičkou a dřevěnou pohádkovou postavou. Ke každému zastavení se váže pohádkový příběh se soutěžním úkolem.

Celý text