Home >Co vidět >Turistické cíle >Syenitové skály u Pocoucova

Syenitové skály u Pocoucova

Přírodní krásy

K pozoruhodné přírodní památce, která nadchne nejen geology, ale i nadšence do přírodních krás všeho druhu.

Délka trasy: 13,1 km

Z centra se vydáte po modré turistické trase kolem České pošty Soukenickou ulicí k lávce přes řeku. Proti proudu potoka půjdete čtvrtí malých domků zvaných Kočičina, kolem rybníku Baba směrem k židovskému hřbitovu. Pokračujete Týnským údolím, kolem systému tří rybníků – Vodovodního, Barák a U Suchých. U posledního z nich odbočíte vlevo k silnici a vyjdete u Nového hřbitova (konečná zastávka MAD). Od Nového hřbitova půjdete kousek po silnici na okraj Třebíče, kde u posledních vilek odbočíte vlevo na polní cestu a pokračujete až do lesa. Po chvíli chůze lesem narazíte na žlutou značku a odbočíte na ní vpravo. Přejdete Okřešický potok a půjdete kolem potoka Lubí až do Pocoucova. Projdete vesnicí a odbočíte ze žluté doleva a vydáte se přes pole, dostanete se tak ke svahu se skalami ze shora. Uvidíte mohutné bloky syenitových skal, dole pod svahem je umístěna informační tabule. Syenitové skály jsou přírodní památkou a představují charakteristickou ukázku balvanitého rozpadu žulosyenitu třebíčského masivu na ploše necelého jednoho hektaru. Vrátíte se po žluté a tentokrát na rozcestí za Okřešickým potokem odbočíte doprava a dojdete po žluté do lesa v Dubinách. Přejdete silnici a na rozcestí v Dubinách odbočíte doleva na zelenou trasu, která vás zavede zpět do města.

Celý text