Home >Co vidět >Turistické cíle >Za konikleci a k Velkému Javoru

Za konikleci a k Velkému Javoru

Krajina zdejšího Podhorácka

Na kole nebo pešky můžete navštívit krásné prostředí severně od Třebíče. 

Krajina zdejšího Podhorácka je typická četnými borovicovými remízky.

Délka trasy: 50 km

Výlet začnete v Třebíči na Karlově náměstí, odkud vyrazíte na východ směr Brno. Po výjezdu z náměstí narazíte na značku cyklotrasy 5106, která vás vedlejšími ulicemi vyvede ven z města. Přes hráz vodní nádrže Lubí se dostanete do místní části Ptáčov. Hned za touto obcí můžete v jarním období obdivovat nádherné fialové květy konikleců velkokvětých. Pokračujete po prašné cestě až k cyklotrase 5107, která vás dovede k přírodní památce Kobylinec u Trnavy, kde se také hojně vyskytuje koniklec velkokvětý. Odtud se vydáte po cyklotrase 5106 k Náramči a po silnici do městyse Budišova. Už z dálky vás vítá farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda s největší korouhví v České republice. V Budišově je možnost navštívit zámek s expozicí vycpaných zvířat a větrný mlýn zvaný Větrák. Přes typické Podhorácko se vydáte po silnici do obce Hodov. Odtud pokračujete cyklotrasou 5109 k Pernému rybníku. Za ním přijedete k rozcestníku a vydáte se doprava po cyklotrase 5112 do Rudíkova, tady si můžete udělat zajížďku k vyhlídkové věži. Vaše cesta pak bude pokračovat po cyklotrase 5112 přes Hroznatín a Benetice, tam už pokračujete po cyklotrase 103. Za Beneticemi v následném stoupání odbočíte vpravo a vydáte se po zelené, vedoucí k rozcestí Pod Jelení hlavou. Odbočíte vpravo na žlutou a přijedete k rozcestí Velký javor. Kousek nad rozcestím je památný strom Velký Javor. Od rozcestníku Velký Javor se pak vydáte směrem na Čechtín. Po chvíli žlutá odbočuje vpravo, vy se však vydáte rovně po lesní cestě. Asi po 200 m na křižovatce cest odbočíte doprava. Dále se po cestě bez značení dostanete až na konec lesa k pastvinám nad statkem Vartemberk. Odbočkou vpravo sjedete kolem výběhu koní a dál se dostanete na silnici do Okřešic. Zahnete vpravo a po mírném stoupání dojedete ke křižovatce na státní silnici na Třebíč. Zde odbočíte doleva a vyrazíte po státní silnici a cyklotrase 5214, která vás povede přes Račerovice k Sokolí. Před Sokolím odbočíte na cyklotrasu 26, která vás dovede zpět do Třebíče.

Celý text