Home > >Významné objekty >12. Leopolda Pokorného 58/15

12. Leopolda Pokorného 58/15

Leopolda Pokorného 58/15 / Leopold Pokorný Str. 58/15

Leopolda Pokorného 58/15 – německá židovská škola. Klasicistní areál bývalé židovské školy situovaný v centrální části židovského ghetta získal současnou podobu ve 2. pol. 19. století. Historický význam areálu je dán především důležitostí školského zařízení pro život židovské komunity. Pamětní deska Antonína Kaliny.

Leopolda Pokorného 58/15 – a German Jewish school. The Classicist complex of the former Jewish school situated in the central part of the Jewish ghetto acquired its current form in the 2nd half of the 19th century. The historical meaning of the complex is given mainly by the importance of the school facility for the life of the Jewish community. The memorial plaque of Antonín Kalina.

Leopold Pokorný Str. 58/15 – die deutsche jüdische Schule. Das klassizistische Areal der einstigen jüdischen Schule, welches im Zentralteil des jüdischen Ghettos situiert ist, gewann die gegenwärtige Gestalt in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die historische Bedeutung des Geländes ist vor allem durch die Bedeutung gegeben, welche die Schuleinrichtung für die jüdische Gemeinde hatte. Die Gedenktafel für Antonín Kalina.

Celý text