Home > >Významné objekty >28. Farní kostel sv. Martina z Tours

28. Farní kostel sv. Martina z Tours

Parish Church of St. Martin of Tours / Pfarrkirche des Heiligen Martin von Tours

Farní kostel sv. Martina z Tours – barokní kostel s gotickým jádrem a městskou věží s vyhlídkou byl budován od 2. pol. 13. století. Pozdně gotické období zde reprezentují železné dveře v sakristii se znakem pernštejnského rodu. Počátkem 14. století byla k lodi přistavěna mohutná věž, která se stala součástí městské fortifikační soustavy. Věž je vysoká 75 m a vyhlídka je umístěna ve výšce 35 m. Ciferník hodin o průměru 5,5 m se řadí k největším na evropském kontinentu.

Parish Church of St. Martin of Tours – A Baroque church with a Gothic core and municipal tower with a view was built from the second half of the 13th century. The Late Gothic period is represented here by the iron door in the sacristy with the coat-of-arms of the Pernštejn family. A massive tower was built to the nave at the beginning of the 14th century and became a component of the city's fortification system. The tower is 75-metres high and the overlook is places at a height of 35 m. The clock-face clock with a diameter of 5.5 m is one of the largest on the European continent.

Pfarrkirche des Heiligen Martin von Tours – die Barockkirche mit gotischem Kern und dem Stadtturm mit einer Aussicht wurde seit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts gebaut. Das spätgotische Zeitalter repräsentiert hier die Eisentür in der Sakristei mit dem Wappen der Pernsteiner. Zu Anfang des 14. Jahrhunderts wurde zum Schiff ein massiver Turm zugebaut, welcher zum Bestandteil des städtischen Fortifikationssystems geworden ist. Der Turm hebt sich in die Höhe von 75 m und die Aussicht ist in der Höhe von 35 m situiert. Das Zifferblatt der Uhr von einem Durchmesser von 5,5 m zählt zu den größten in Europa.

Celý text