Home > >Významné objekty >29. Evangelický kostel

29. Evangelický kostel

Protestant church / Evangelische Kirche

Evangelický kostel – církevní stavba v eklektickém slohu architekta Zlatohlávka ze Záhřebu z roku 1910. Jedná se o jednolodní stavbu s věží vestavěnou do západního průčelí. Roku 1915 byla na průčelí umístěna pamětní deska k pětistému výročí upálení Mistra Jana Husa.

Protestant church – an ecclesiastical building in an eclectic style by the architect Zlatohlávka from Zagreb from 1910. It is a single-nave building with a tower built into the western façade. In 1915, a memorial plaque for the 500th anniversary of Master Jan Hus's burning at the stake was placed on the façade.

Evangelische Kirche – der Kirchenbau im eklektischen Stil des Architekten Zlatohlávek aus Zagreb in heutigem Kroatien von 1910. Es handelt sich um einen Einschiffsbau mit dem Turm, welcher in die Westfront des Sakralbaus eingebaut ist. Im Jahre 1915 wurde auf die Fassade die Erinnerungstafel zum Gedenken des 500. Jubiläums an den Tod von Johannes Hus platziert.

Celý text