Home > >Významné objekty >30. Pravoslavný chrám sv. Václava a Ludmily

30. Pravoslavný chrám sv. Václava a Ludmily

Orthodox Church of Sts. Wenceslas and Ludmila / Orthodoxe Kirche der Heiligen Wenzel und Ludmila

Pravoslavný chrám sv. Václava a Ludmily - nejmladší třebíčský chrám v novobyzantsko-slovanském slohu z let 1939 – 1940 podle návrhu profesora Kolomackého. Jeho báň je pokryta zlatou fólií. Prostranství okolo kostela s přilehlou ulicí bylo po II. světové válce přejmenováno na Gorazdovo náměstí podle prvního biskupa české pravoslavné církve, kterého nacisté popravili za napomáhání československým parašutistům po atentátu na říšského protektora R. Heydricha.

Orthodox Church of Sts. Wenceslas and Ludmila – the youngest church of Třebíč in Neo-Byzantine-Slavonic style from 1939–1940 following the design by Professor Kolomacký. Its dome is covered with a gold foil. The surrounding area surrounding the church with the adjacent street was renamed Gorazd Square after WWII for the first bishop of the Czech Orthodox Church whom the Nazis executed for helping the Czechoslovak paratroopers after the assassination of Reich Protector R. Heydrich.

Orthodoxe Kirche der Heiligen Wenzel und Ludmila – die jüngste Trebitscher Kirche im neubyzantinisch-slawischen Stil aus den Jahren 1939–1940 nach dem Entwurf des Professoren Kolomacký. Der Kuppelbau ist mit Goldblätterung bedeckt. Der freie Platz um die Kirche mit der benachbarten Straße wurden nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Gorazd-Platz umbenannt, zum Gedenken an den ersten Bischof der tschechischen orthodoxen Kirche, welcher von dem Naziregime hingerichtet wurde, da er den tschechoslowakischen Fallschirmspringern nach dem Attentat auf den Reichsprotektor R. Heydrich geholfen hat.

Celý text