Home > >Významné objekty >32. Hřbitovní kostel Nejsvětější trojice

32. Hřbitovní kostel Nejsvětější trojice

Cemetery Church of the Holiest Trinity / Friedhofskirche der Allerheiligen Dreifaltigkeit

Hřbitovní kostel Nejsvětější trojice – filiální hřbitovní kostel z 15. století. Na počátku 18. století byla přistavěna kostelní věž s cibulovým krytem a chrám získal i dva zvony, které kdysi patřili bratrskému sboru. U chrámu byl zřízen nový hřbitov, který nahradil původní pohřebiště při městských hradbách.

Cemetery Church of the Holiest Trinity – filial cemetery church from the 15th century. At the beginning of the 18th century, the church tower was built with an onion dome and the church also acquired two bells, which once belonged to the congregation of the Brethren. A new cemetery was established at the church, which replaced the original graveyard at the city walls.

Friedhofskirche der Allerheiligen Dreifaltigkeit – die Filialkirche aus dem 15. Jahrhundert. Am Anfang des 18. Jahrhunderts wurde der Kirchenturm mit einer Zwiebelhaube zugebaut und die Kirche erhielt auch zwei Glocken, die einst der Gemeinde der Böhmischen Brüder gehörten. Nahe der Kirche wurde ein neuer Friedhof errichtet, welcher die ursprüngliche Bestattungsstätte an der Stadtmauer ersetzte.

Celý text