Home > >Významné objekty >7. Rabínský dům

7. Rabínský dům

Rabbi´s House / Rabbinerhaus

Rabínský dům – byt rabína z poloviny 17. století patří k nejstarším v židovské zástavbě, s mohutným opěrným pilířem na průčelí a klenbami v interiéru. Nejstarším doloženým rabínem v Třebíči je Aron Nepole (1596).

Rabbi's House – the flat of the rabbi from the middle of the 17th century is one of the earliest in the Jewish built-up area, with massive support pillars on the façade and vaults in the interior. The earliest documented rabbi in Třebíč is Aron Nepole (1596).

Rabbinerhaus – das Quartier des Rabbiners mit dem Stützpfeiler auf der Stirnseite und den Gewölben im Innenraum aus der Mitte des 17. Jahrhunderts zählt zum ältesten jüdischen Einbau. Der älteste belegte Rabbiner in Trebitsch war Aron Nepole (1596).

Celý text