Home > >Významné objekty >9. Subakova koželužna

9. Subakova koželužna

Subak´s Tannery / Subaks Gerberei

Subakova koželužna (ul. Subakova 34) – Koželužské dílny rodiny Subakových byly nejvýznamnější ze všech továren na činění kůží a to v rámci habsburské monarchie. Koncem 19. století zde začal pracovat i parní stroj. Roku 1878 se firma zúčastnila Světové výstavy v Paříži.

Subak's Tannery (ul. Subakova 34) – The tannery workshop of the family of the Subaks was the most important of all the factories for the working of leather even within the Habsburg monarchy. At the end of the 19th century, also a steam machine started to work here. In 1878, the company participated in the World Exposition in Paris.

Subaks Gerberei (Subak Str. 34) – die Lederwerkstätten der Familie Subak waren die bedeutendsten Fabriken für die Ledergerberei in der Habsburgischen Monarchie. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts war hier im Betrieb auch die Dampfmaschine. Im Jahre 1878 nahm das Unternehmen an der Weltausstellung in Paris teil.

Celý text