Home >Co vidět >Třebíčské památky >Bazilika sv. Prokopa

Bazilika sv. Prokopa

V roce 2003 byl na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsán Areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa společně s židovskou čtvrtí se hřbitovem. Skvost středověkého stavitelství - trojlodní románsko-gotická bazilika sv. Prokopa je pro svou architektonickou jedinečnost klenotem mezi místními památkami.

V první polovině 13. století bylo pravděpodobně rozhodnuto o přestavbě někdejšího dřevěného klášterního areálu do kamenné podoby. Tak vznikl na místě opatského chrámu klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, od druhé poloviny 17. století nazývaný bazilikou sv. Prokopa.

Monumentální stavba byla značně poškozena při obléhání města vojsky uherského krále Matyáše Korvína v roce 1468 a více než dvě století byla využívána ke světským účelům. Sloužila jako konírna, obilná sýpka i pivovar. Teprve po obnově za vlády Valdštejnů začala bazilika opět sloužit k sakrálním účelům a byla zasvěcena sv. Prokopovi.

K nejcennějším prvkům baziliky patří nástěnné malby v opatské kapli a románská rozeta s původní desetidílnou kamennou kružbou. Výjimečná je i krypta, jejíž klenbu podpírá padesát sloupů.

Celý text

Kontakt

TIC Bazilika

Zámek 1, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 610 022
e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz
web: www.visittrebic.eu


pondělí    18:00 -19:00 tichá modlitba (kostel otevřen)

bohoslužby:

úterý        18:00
středa      18:00
čtvrtek       8:00
pátek       16:30
sobota       8:00
neděle       7:00 a 10:00

Otevírací doba

červen - září

pondělí - čtvrtek   9:00-11:00 a 13:00-17:00
pátek                         9:00-11:00 a 13:00-15:00
sobota - neděle      13:00-18:00

říjen - květen

pondělí - čtvrtek    9:00-11:00 a 13:00-17:00
pátek                          9:00-11:00 a 13:00-15:00
sobota - neděle      13:00-17:00
 
Poznámka

Maximální počet osob na jednu prohlídku je 50. Návštěvnící by měli i nadále během prohlídky dodržovat odstupy 2m. Dále je již na jejich uvážení, či budou mít během prohlídky roušku a použijí před vstupem do památky dezinfekci.

ZRUŠENÍ PROHLÍDEK

15. 8. 13.00
19. 8. 14.00
25. 8. 10.00
27. 8. 13.00
28. 8. 11.00

 

Základní vstupné

plná cena                     100 Kč
snížená cena                 70 Kč
školní skupiny (ZŠ)     25 Kč
rodinné vstupné       250 Kč

Poznámka

Komentované prohlídky probíhají v každou celou hodinu, poslední prohlídka je hodinu před polední přestávkou a hodinu před zavírací dobou. Za příplatek je možná cizojazyčná prohlídka nebo prohlídka s tlumočením. Vstupné za prohlídky je možné platit také v eurech. Prohlídky mohou být zrušeny nebo odřeknuty z důvodu nepravidelných církevních obřadů.

Napište nám

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit