Home >Co vidět >Třebíčské památky >Bazilika sv. Prokopa

Bazilika sv. Prokopa

Významná památka České republiky

V roce 2003 byl na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsán Areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa společně s židovskou čtvrtí se hřbitovem. Skvost středověkého stavitelství - trojlodní románsko-gotická bazilika sv. Prokopa je pro svou architektonickou jedinečnost klenotem mezi místními památkami.


 

 

Prohlídky baziliky sv. Prokopa v Třebíči 

 

 V první polovině 13. století bylo pravděpodobně rozhodnuto o přestavbě někdejšího dřevěného klášterního areálu do kamenné podoby. Tak vznikl na místě opatského chrámu klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, od druhé poloviny 17. století nazývaný bazilikou sv. Prokopa.

Monumentální stavba byla značně poškozena při obléhání města vojsky uherského krále Matyáše Korvína v roce 1468 a více než dvě století byla využívána ke světským účelům. Sloužila jako konírna, obilná sýpka i pivovar. Teprve po obnově za vlády Valdštejnů začala bazilika opět sloužit k sakrálním účelům a byla zasvěcena sv. Prokopovi.

K nejcennějším prvkům baziliky patří nástěnné malby v opatské kapli a románská rozeta s původní desetidílnou kamennou kružbou. Výjimečná je i krypta, jejíž klenbu podpírá padesát sloupů. 

 

Informace o koupi vstupenek

Celý text

 

ZRUŠENÉ/OBSAZENÉ PROHLÍDKY: 

25. 5. v 16:00 - prohlídka v němčině
26.5. v 15:00, 16:00
27.5. V 16:00
28.5. v 16:00
29. 5. v 9:00, 15:00, 16:00
 
 2.6. v 13:00
 5. 6. v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 - předávání vysvědčení
 6.6. v 11:00, 14:00, 16:00
 8. 6. v 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 - den charity
10.6. v 11:00
13.6. v 10:00, 13:00
15.6. v 16:00
16.6. v 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
17.6. v 13:00
18.6. v 11:00, 13:00
19. 6. v 13:00
20.6. v 9:00
21.6. v 10:00
22.6. v 15:00 - prohlídka v němčině 
26.6. v 9:00, 14:00, 16:00
 
 3. 8. v 13:00
 8.8. v 10:00
 
 1. 9. v 13:00, 15:00
 7. 9. v 13:00
14. 9. v 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
21. 9. v 13:00
 
5.10. celý den obsazeno
 

Bazilika sv. Prokopa je provozována jako římskokatolický kostel. Veškeré církevní obřady a farní akce tak mají přednost před prohlídkami. Z výše uvedených důvodů proto doporučujeme prohlídku buď rezervovat nebo se informovat, jaké jsou aktuální možnosti.

 
 

Kontakt

TIC Bazilika

Zámek 1, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 610 022
e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz
web: www.visittrebic.eu

  


bohoslužby:

úterý          18:00

středa        18:00
čtvrtek         8:00
pátek         16:30
sobota         8:00

neděle         7:00, 10:00

 

 

 

Komentované prohlídky

květen - říjen

pondělí - čtvrtek   9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
pátek                     9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

sobota - neděle    13:00, 14:00, 15:00, 16:00

 

duben 

pondělí - čtvrtek   9:00, 11:00, 14:00, 16:00

pátek                    9:00, 11:00, 14:00

sobota - neděle    13:00, 16:00                                                       

listopad - březen

pondělí - pátek   9:00, 11:00, 14:00
sobota - neděle     13:00, 14:00
 

 

Poznámka

Minimální počet osob pro konání komentované prohlídky jsou 2.

V bazilice probíhají pouze komentované prohlídky, prohlídka bez průvodce není možná!

 

 

 

 Vstupné od 1.1.2024

Základní vstupné

plná cena                      150 Kč
snížená cena                 120 Kč
školní skupiny (ZŠ)         60 Kč

rodinné vstupné            350 Kč

 

PŘÍBĚH BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA:
plná   200 Kč
snížená   150 Kč

školní skupiny (ZŠ)    110 Kč

 

SPOLEČNÁ VSTUPENKA:
plná       250 Kč

snížená   190 Kč

 

CIZOJAZYČNÁ PROHLÍDKA:

Vstupné za prohlídky je možné platit také v eurech.

Plná cena: 210 Kč/ 9 EUR

snížená cena 180 Kč/ 7 EUR

školní skupiny(pouze ZŠ) 120 Kč/ 5 EUR

rodinné vstupné 500 Kč/ 20 EUR

 

Příběh benediktinského kláštera:

plná 260 Kč/ 10 EUR

snížená   210 Kč/ 8 EUR

školní skupiny(ZŠ)   170 Kč/ 7 EUR

 

Společná vstupenka:

plná   370 Kč/ 16 EUR

snížená   310 Kč/ 14 EUR

Prohlídky mohou být zrušeny nebo odřeknuty z důvodu nepravidelných církevních obřadů.

 

BEZ PRŮVODCE (PŘI KONÁNÍ AKCÍ): 
plná       80 Kč/ 3 EUR

rodinné vstupné  220 Kč/ 9 EUR

 

školní skupiny(ZŠ) 40/ 2 EUR 

 

Napište nám

Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit