Home > >Významné objekty >24. Černý dům

24. Černý dům

Black House / Schwarzes Haus

Černý dům – měšťanský dům z počátku 16. století se sgrafitovou figurální výzdobou. Šest z devíti výklenků s lunetami v nejvyšším patře je ozdobeno vyobrazeními, představujícími lidské ctnosti. Při stavebních úpravách na počátku druhé poloviny 19. století vzala sgrafita za své, ale o sto let později díky restaurátorským pracím někdejší ozdoba třebíčského náměstí znovu zazářila.

Black House - a burgher house from the beginning of the 16th century with sgraffito figural decoration. Six of the nine niches with lunettes on the top floor are decorated with depictions representing human virtues. During the construction work at the beginning of the second half of the 19th century, the sgraffito was damaged, but a hundred years later, thanks to the restoration work, the formr adornment of Třebíč´s square again shone.

Schwarzes Haus – das Bürgerhaus vom Anfang des 16. Jahrhunderts mit der figuralen Graffiti. Sechs von den insgesamt neun Nischen mit Lünetten im obersten Stockwerk sind mit Abbildungen verziert, welche die menschlichen Tugenden darstellen. Die Graffiti verschwanden während der baulichen Änderungen zu Anfang der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hundert Jahre später erstrahlte aber dank der Restaurierungsarbeiten die einstige Zierde des Trebitscher Platzes wieder.

Celý text