Home > >Významné objekty >37. Bašta na Hrádku

37. Bašta na Hrádku

Bastion at Hrádek / Bollwerk auf Hrádek

Bašta na Hrádku – torzo středověké kamenné kruhové dvoupatrové věže se střílnami z předsunutého opevnění města. Původně byla obehnána příkopy a palisádou.

Bastion at Hrádek – torso of a medieval stone circular two-storey tower with embrasures. It was originally surrounded by moats and a palisade.

Bollwerk auf Hrádek – Torso eines mittelalterlichen zweistöckigen Steinturmes mit Schießscharten aus der vorgeschobenen Stadtbefestigung. Ursprünglich war das Objekt mit Graben und Palisade umgeben.

Celý text